kanton bubahsky's vademecum ·
abrigo do lagar velho | grot in portugal waar resten van een kind met kenmerken van zowel homo sapiens als neandertaler zijn gevonden. beschreven door eric trinkaus
academia moir brandts honk | bbs in den haag (070). nam deel aan de digitale stad en het iane kunstbbsnetwerk. 1993-1997. huyb stegeman, abel boerema, thomas van putten en wolter schraa
aceite quemado | afgewerkte motorolie. verboden te gebruiken als prima buitenbeits
achteloos | probeer alles achter elkaar te doen, niet naast elkaar. leven doe liever je niet achteloos. kunst maak je niet achteloos
aceñas de olivares | rijtje mooie watermolens in zamora; om olijven te persen
achterbergen | achter de bergen liggen nog meer bergen even aan het zicht onttrokken waar een verborgen weg naar toe loopt
eva | twee gewone komen mensen bij elkaar en door allerlei lijnen in de afkomst krijgen ze een bijzonder kind omdat het dezelfde genen heeft als de allereerste homo sapiens
pteridium aquilinum | adelaarsvaren; volgens sommigen giftig maar de schapen en ezels eten er wel van; rhizomeert als een gek. grote plaag. wat kun je ermee? werd vroeger als bedding in de stal gebruikt; de beste methode om het te bestrijden is uittrekken; verschillende keren per jaar; helemaal kwijt raak je het niet maar het wordt een stuk minder
adoquín cespéd | grastegel. ruwbetonnen tegels met gaten erin waardoor het gras groeit. 2 euro per tegel, 4 tegels per meter. zelf maken mbv een molde (gietvorm)
æther | is de tangentiale imaginaire ruimte, het tegenovergestelde van ruimte. uit de puntmassa stroomt de aether de ruimte in. continu krimpt de ruimte en groeit de æther
afschrijving | dat je door de rijksbelastingen geacht wordt dingen weg te gooien na een aantal jaar en niet om ze te repareren en zo lang mogelijk te houden is stuitend
afrikaans hoekje | vergeten stukjes rommelig land. zoals daar bij de haven in enkhuizen. met veel werkelijkheid en geen regelgeving
afstand | bestaat afstand wel? energie (massa/ruimte) heeft afstand nodig; afstand in potentie. afstand is ruimte tussen het een en het ander. meet je altijd vanaf de massa: er is geen andere afstand. energie wordt alleen gebruikt als er afstand wordt afgelegd. afstand wordt afgelegd als energie verbruikt wordt. ruimte is afstand in verschillende richtingen. is kritiek in het energieverhaal: is er afstand in 4d? anders in ieder geval aan in 3d: soms is de weg in 4d korter dan in 3d. anders was er geen 4d
afstapelen | de stapel afwas zodanig herstapelen dat het minder lijkt en je weer een dag kunt wachten
afstemming | als ik goed luister kan ik de stemmen van mijn vader en mijn moeder onderscheiden in mijn hoofd. welke gedachten meer van hem en welke gedachten meer van haar. maar kan ik daar weer in ook nog de stemmen van mijn opa's en mijn oma's herkennen?
afwezigheid | het principe van de evolutie bij uitstek. want er is geen heersend principe. overlevers overleven omdat ze niet in de weg zitten
ruzie | in een gemeenschap krijg je altijd ruzie; zo ontstaan de nieuwe vormen, omdat de een zich afzet tegen de ander
eeuwige groei | over de economie van de groei en de toenemende bevolking; het pyramidespel; henk sneevliet, malthus, club van rome en de foute propaganda van de "groene revolutie" https://blog.geographydirections.com/2019/02/26/historians-rethink-the-green-revolution/
de biologische evolutie is bij mensen allang vervangen door een culturele; de hardware wordt alleen maar goedkoper; omdat het niet meer hoeft
poleia | via wim; maar wat betekent het ook alweer?
afschrijving | de afschrijving als basis van de kapitalistische economie en de wegwerpmaatschappij
manometer
jan pak de leuning
par temps de pluie
luister en huiver
mein gott ciska
latijnse logica | de kogels die gevonden worden in de eikestammen die colina betrekt uit noordfrankrijk stammen nog uit de eerste wereldoorlog; daarom is het goedkoop; omdat het de zagen kapot maakt; maar heeft colina dan wel een oplossing? nee, hoezo? ~cesar
quisio | pen-gat-scharnier voor een deur; 'poner alquien de su quisio' of zoiets ~cesar
animal | the animal, the imaginary, the symbolic and the real ~john coberco
animal | we are conscious of the animal within us, which awakens in proportion as our higher nature slumbers. it is reptile and sensual, and perhaps cannot be wholly expelled; like the worms which, even in life and health, occupy our bodies. possibly we may withdraw from it, but never change its nature ~walden, thoreau
het verheugde landschap | dat je een plek al herkent zelfs als je van een heel andere kant komt
natuurwetten bestaan niet | er bestaat heel veel niet
wedervaren | de ervaring fysieke werkelijkheid wordt gedefinieerd door de beperkingen van de waarnemer; bestaat tijd wel op de manier zoals wij haar ervaren?
el perro del ortolano | ni come, ni deja comer
de kunst van het begrijpen | soms begrijp je iets niet omdat het probleem waarvoor het idee een oplossing is je niet duidelijk wordt
hoe hoort het eigenlijk? | sommige mensen beschouwen de werkelijkheid alleen door de kennis van een ander, de autoriteit; een kunstenaar kijkt zelf
actio in distans
heling | alleen het lichaam zelf kan zich genezen; tot nog toe kan de dokter je hooguit wat oplappen; echte geneeskunde helpt het lichaam zichzelf te genezen; homeopathie en immunotherapie zijn pogingen in die richting
naarstig | pas als je geen haast meer hebt zie je de verslaving van de haast; maar dat geldt haast voor alle verslavingen; dat je ze haast herkent als je er vanaf bent
crataegus | meidoorn, hawthorn, thornapple. bladeren jong te eten en thee van te maken. van de vruchtjes kan gelei worden gemaakt. bread and butter of the poor
gehoor | als je ouder wordt ben je beter in staat de omgevingsgeluiden op te merken tussen het rumoer van pratende mensen
espacios de indeterminación | los espacios de indeterminación o espacios en blanco de un texto son, según el teórico alemán Wolfgang Iser, vacíos de información que el autor deja para que el lector los complete ~wikipedia
chayote | sechium edule; iets tussen een komkommer en een aardappel in; van de komkommerfamilie; alles eetbaar: vruchten, bladeren, shoots, wortelknol
generaal pardon | was verheugd zijn oude strijdmakker generaal alcazar weer in de armen te sluiten; samen konden ze de hele wereld aan!
toe-stand | (eng) een hash van de nieuwe toestand die zich verhoudt tot de hash van de vorige toestand; dus een reeks heeft een hash; de reeks wordt gemodificeerd; de nieuwe hash heeft een relatie met de oude hash en de modificatie
nothing perishes in this world | but things merely vary and change their form. to be born means simply that a thing begins to be something different from what it was before; and dying is ceasing to be the same thing ~pythagoras, lyell, principles of geology
peasant' revolt of 1381 | when adam delved and eve span, who was then the gentleman? ~john ball
a multitude of laws | often only hampers justice, a state is best governed with few laws that are rigidly administered ~rené descartes
martin van buren | was born in kinderhook, new york to a family of dutch americans; his father was a patriot during the american revolution. he was raised speaking dutch and learned english at school, making him the only u.s. president who spoke english as a second language ~wikipedia
hee | zelfs de meest triviale waarneming kan leiden tot een fundamentele en revolutionaire natuurkunde
afstand | de ruimte tussen twee dingen; een maat voor energieverschil; bestaat afstand wel op kwantumniveau? actio in distans
kvademecum | kanton bubahsky's vademecum: alleen maar vermoedens, ideeën en gedachten
annalogie | als een mooie vrouw net zo mooi is als iets anders dat dan weer net zo mooi is als een mooie vrouw; zoals een mooie dageraad; annalogie is een voorbeeld van een #epponiem
schilderboek van ferdinand peer | het begrijpen van de kunst is de kunst van het begrijpen
meeldauwbestrijding | echte meeldauw, powdery mildew, erysiphales, podosphaera xanthii, behandelen met verdunde melk. het gaat om de eiwitten van de melk; valse meeldauw, downy mildew, oomycetes, geen bestrijding behalve vocht weghouden zodat de lucht kan circuleren ~wikipedia
awake | to be awake is to be alive. i have never yet met a man who was quite awake. how could i have looked him in the face ~walden, henry david thoreau
iedereen kan alles begrijpen | als je iets niet snapt is dat omdat de uitleg niet compleet is of de achtergrond niet opgehelderd; het begrip ligt niet in het vermogen van de toehoorder maar in het vermogen van de uitlegger; de toehoorder moet wel zijn vooroordelen kunnen loslaten
communicatie | iets gemeenschappelijk maken; is niet hetzelfde als grammatica; je kunt heel goed gedachten overbrengen met fout taalgebruik en slechte spelling. maar als de ontvanger niet je wíl begrijpen gaat het ook met correcte grammatica en spelling niet gebeuren
spoon boy | do not try and bend the spoon. that's impossible. instead... only try to realize the truth. neo: what truth? spoon boy: there is no spoon. neo: there is no spoon? spoon boy: then you'll see, that it is not the spoon that bends, it is only yourself ~the matrix
kapper van egteren | in de oorlog werkte ik als jonge knecht op de boerderij van hulsbergen. nu hadden ze daar ook vaak onderduikers. en af en toen kwam kapper van egteren langs om ze te knippen. op een gegeven moment werd er op de deel een onderduiker geknipt door de kapper toen de politieagent uit wapenveld aan kwam fietsen. de onderduiker zweette peentjes maar niemand deed wat. de agent kwam op de deel, groette iedereen en pakte zijn hengel die hij daar onder het dak bewaarde. de onderduiker wist het niet maar die agent was ook goed en wist van de onderduikers. later hebben we er nog vaak hartelijk om gelachen ~fré nitrauw
houdbaar | hoe minder eiwitten hoe beter houdbaar het gerecht ~vuistregels van silvus bitte
anabo | enabio; inabiu; genista legionensis; endemische vlinderbloemige van de cordillera cantábrica; zeer geschikt om een vuur mee aan te maken; rond teverga heet het piorno
el tío con el mazo | de man met de hamer; van pedro delgado; maar had die het niet van gerrie kneteman?
covadonga | van 'cova dominica': cueva de la señora; de grot waar pelayo maria zag die hem de overwinning beloofde op de moren; de belangrijkste toeristische trekpleister van asturias voor spanjaarden omdat daar volgens de legendes de reconquista begon
endless cycle of change | where on the face of the earth can we find a spot on which close investigation will not discover signs of that endless cycle of change, to which this earth has been, is, and will be subjected? ~charles darwin, a naturalist's voyage round the world
oppervlak | in de spiegel van de ruis ziet de mens de werkelijkheid — en de werkelijkheid de mens
klankum | zou er, analoog aan licht, ook een kwantumeffekt in bijvoorbeeld geluidsgolven zijn? hoe zou dat er uitzien, hoe zou dat klinken?
centraal station | de trein wisselt dichter toe op de lijn van gevels, een lichte topzware zwenking, trager gevolggevend een nadering momenten: toendra's, van reflectie en afwending dan ogen kijken door de gevelwand in de mijne tussen de vensters staren twee ogen; er zweeft wat rook; beleefd onbegrip, door de reizigster trekken mijn ogen de zwarte stenen tussen de witte kozijnen scherper; een flinke wollen kabeltrui heb ik aan ik kijk niet naar u ik kan mij niet verraden. mijn nek zit op slot in normaal gedrag; in haar hoofd schieten ramen langs, een zichtbaar kenmerk door herhaling, vele ruiten worden één vol koestering, een klein ovaal kozijn. dan de donkere stationsoverspanning, bevrijdt van het kader van de donkere haarlok waar lang de amsterdamse school
de geest staat nooit stil | steeds staart ze naar zichzelf vanaf de andere kant; hier en dan weer daar; ze wil haar schaduw vastpennen en verdergaan; maar dat gaat niet
tijdreiziger | dat je te snel reist zodat je eerder aan de volgende kunt beginnen en meer afstand kunt afleggen; maar je ziet niets en beleeft niets want je bent al bezig met het volgende transport
cambio de sentido
in de benen
worries | "consequently, from the very advent of agriculture, worries about the future became major players in the theatre of the human mind" — yuval noah harari, sapiens
alfabetiseren | kennis presenteren aan de hand van de lettervolgorde van het titelwoord. volgens ernest brehaut, de biograaf van laatantieke encyclopedist isidorus van sevilla, uitgevonden door de romein verrius flaccus
alas de cuervo | letterlijk 'ravenvleugels'; de opa van victor gaf er die naam aan; kersantiet, jabbro-dioriet; plutonisch gesteente; hard en zwart; bij lozana in piloña
aire de cuaresma | warme wind uit zuiden in de weken voor pasen
aandacht | het vermogen details waar te nemen
animal | we are conscious of the animal within us, which awakens in proportion as our higher nature slumbers. it is reptile and sensual, and perhaps cannot be wholly expelled; like the worms which, even in life and health, occupy our bodies. possibly we may withdraw from it, but never change its nature ~walden, thoreau
alles | is een uitzondering
allium ursinum | daslook. op vochtige kalkhoudende grond. eetbaar. ook op fontebona
ana perez ventura | beeldend kunstenaar, musica. santiago de compostela, paris. indrukwekkend abstract, repetitief werk
angst | als oorzaak van het zelfbewustzijn, het subject (kierkegaard?); maar ook dieren kennen angst
anguis fragilis | hazelworm; pootloze hagedis; knippert dus met de ogen (slangen doen dat niet); eet naaktslakken dus vriend van de tuinman; vaak te vinden in mierenhopen
anna fylaksy | schone dame uit het diepe woud met dodelijke wespentaille
antropisch principe | geen verklaring van al het zijnde maar een valkuil voor de menselijke onderzoeker. una trampa!
antropos | installatieconcept. in ruis lost ruimte op. stilstaande ruis en bewegende ruis (waar iemand voorbij liep) uit de ruis staat de antropos (de mensgod) op
epponiem | woord waarin een eigennaam zit en lijkt op een bestaand woord zoals annalogie en theologie
schoorsteen | er komt rook uit de top van de berg: ook reuzen hebben het koud; kom je dichterbij blijkt het vuur uitgemaakt en zijn alle sporen verdwenen
ervaring | alleen de directe en onmiddellijke ervaring telt; alles wat je van anderen leert moet je zelf zien; dit weet ik uit eigen ervaring
kunstwerk | zowel boodschap als grammatica; taal en verhaal in één; je kijkt ernaar alsof het de werkelijkheid is. (wat het ook is)
het gewicht van onuitgesproken zaken
de zeventig apostelen | stroming in de schilderkunst waarbij met elke lijn die geschilderd wordt een nieuwe apostel verschijnt; gebaseerd op het oudchristelijke thema; vooral in het late werk van ferdinand peer komt het thema vaak terug (Lukas 10:1 En na dezen stelde de Heere nog andere zeventig, en zond hen heen voor Zijn aangezicht, twee en twee, in iedere stad en plaats, daar Hij komen zou. 2 Hij zeide dan tot hen: De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige; daarom, bidt den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote. 3 Gaat henen; ziet, Ik zend u als lammeren in het midden der wolven. 4 Draagt geen buidel, noch male, noch schoenen; en groet niemand op den weg)
aquarium | kleine onderwaterwereld. spiegelwereld. gene zijde en geluidloos. behalve het gebrom(p) van de pomp. samen met mijn vader naar stekelbaarzen en modderkruipers zoeken. de geur van stopverf, het gevoel van voorntjes. waterpest en duizendblad. zag ik net een zoetwaterwalvisje?
exposition de mon âme | tentoonstelling van mijn ziel — het boek le cocq, bert schierbeek
argandse lamp | ook quinqué; een lamp met holle lont waardoor lucht stroomt met nagenoeg optimale en dus rook- en reukloze verbranding. ooit bedoeld voor walvisolie; zou de lamp ook werken met een plantaardige olie?
boerenkater | pas als de man over het prikkeldraad stapt en over de dijkweg naar het dorp wandelt besluiten de overige twee hem te volgen. de drie mannen worden bekeken door een zwartwitte boerenkater, die helemaal aan de andere kant van het veld zit
aquarium | kleine spiegelwereld; gene zijde; geluidloos, behalve het gebrom van de pomp; samen met mijn vader modderkruipers zoeken; de geur van stopverf; het gevoel van rietvoorn; waterpest en hoornblad; zag ik net een zoetwaterwalvisje?
oorspronkelijk | de kunstenaar gaat naar de oorsprong: hoe zat het ook alweer? waarom doe ik dit?
dichting | spelen en schuiven met symbolen, grammatica en conventie; dat is voor mij de essentie van kunst
language of nature | william carew hazlitt over mechel de montaigne: "a man of genius belongs to no period and no country. he speaks the language of nature, which is always everywhere the same"
afdaling | door het dikke wolkendek ontwaarden we de eerste teekenen der beschaving dier wilden
de leidse sarcofaag
de wereld bestaat uit details
het schrift ontcijferd
het beleefde leven
de bergen achter de bergen
de traagheid van het bestaan
paniek in de dauw
borrelpraat | dat je in het geruis en geborrel van een beek stemmen te hoort; en zingen en lachen
judaspenning | heb je nog van die geile blaadjes? vroeg mijn oma. mijn vader kreeg een rood hoofd. nou en óf! hij verstopte ze op zolder maar ik wist precies waar ze lagen.—die blaadjes die zo rammelen en die zo mooi in het droogboeket staan, zei oma na de lange stilte—oh judaspenning!
agfa | de partizaan wist alleen dat ze agfa heette want dat stond achter op de foto. ze was niet van hier. die wenkbrauwen, die volle lippen — partizanenkoorts, silvus bitte
gefundenes fressen
god in de diepste gedachten | de storm van onbegrijpelijke maar aanwezige gevoelens is het voor de rede ondoordringbare domein van de driften die het daarom het god noemt
we wachten op de ontdekking van het kansdeeltje
ontsnapping | iedereen kan alles begrijpen; als je iets niet snapt is dat omdat de uitleg niet compleet is of de achtergrond niet opgehelderd; begrip ligt niet in het vermogen van de ontvanger maar in de kunde van de zender; de ontvanger moet wel zijn vooroordelen kunnen loslaten
het samen vallen van de zwaarte
orde volgt vanzelf
probeer niet te zijn wie je was of wilt zijn maar wees wie je bent
paniekknoop | of hangmatknoop; halve knoop (als veterstrikken); losse eind strak trekken; losse eind onder de vaste kant door en een lus in de halve knoop leggen en de knoop vasttrekken
alle wegen leiden naar drome
het ontbrekende principe van de evolutie
geheim | elk recept heeft tenminste één magisch ingrediënt
het dekselse probleem | is er een duurzaam doe-het-zelf-alternatief voor de klik-draai-dekseltjes? de fabrieksmatige verrotten zo snel
overbodige meervoudige bijvoeglijke naamwoorden
een koelkast waarin de zonnewarmte direct de absorptievloeistof koelt ... de ammonia indirect (via een secundair circuit van vloeistof met een radiator in de zon) of direct verwarmen met zonnewarmte
haak op de tak/ tak, taxus, de boom waar bogen van werden gemaakt; toxon, grieks voor boog; bow, engels voor tak (en boog) en dan scheut, shoot: een schot maar ook een jonge tak
opeens liggen de bladeren van de mannetjesvaren plat. ruimte voor nieuwe scheuten en tegelijk de concurrentie in de omgeving af te dekken?
muggen liggen eieren in elke plas of pot met wat water /pakketjes die als kleine schuitjes drijven op het wateropvlak /tim
in een schrift met oneindig veel tekens zijn alle teksten één teken lang
specialisatie | in onze samenleving wordt alles uitgespecialiseerd; zaken gescheiden die eigenlijk bij elkaar horen; kunsten en religie tot werk en lichamelijke oefening; ervaring wordt ersatzt door sport, spel en amusement: alles wordt afgescheiden
genen streven wegens lijfsbehoud ook naar diversiteit en variatie. niet alleen zijn ze selfish er is ook een streven naar verandering. omdat de wereld verandert moeten ook de genen veranderen. wie niet streeft naar verandering houdt op. dus altijd zijn er varianten. soortbehoud is variantbehoud
wees | wie je bent
van de ene op de andere dag liggen alle bladeren van alle m a n n e t j e s v a r e n s plat. de hele winter waren ze groen en gezond en ineens is dat voorbij. om plaats te maken voor nieuwe scheuten en tegelijk concurrentie in de naaste omgeving af te dekken?
re:volver | een regisseur (type almodovar) ontdekt dat er van een belangrijk vroeg werk van hem van 20 jaar geleden geen enkele kopie meer is. zelfs het (zeer ingewikkelde) scenario dat hij geschreven heeft is er niet meer. (de backup van zijn oude mac was onleesbaar). alleen een poster is er nog. is de film er ooit geweest? obsessief hergroepeert hij de oude cast en crew om met hem deze film te recreeren. tijdens het maken komen dingen boven de acteurs verwijten de maken dat hij toen ook al niet wist wat hij deed. de oorspronkelijke film lijkt op zabriskie point: een harde zakenvrouw moet weer hippie spelen, een inmiddels omgebouwde transsexueel speelt zichzelf toen hij nog niet zo ver was
in het verhaal van de verloren bijl hoort de rede over de woede thuis
alle hazelaarhout is krom. omdat het een struik is en geen boom. dus zijn er alleen takken die schuin hangen en nooit een rechte stam
in de spiegel van de ruis ziet de mens de werkelijkheid en de werkelijkheid de mens
where on the face of the earth can we find a spot on which close investigation will not discover signs of that endless cycle of change, to which this earth has been, is, and will be subjected? | charles darwin, a naturalist's voyage round the world
rimpelproef | als een beetje jam op een gekoeld bordje na een minuut rimpelt er als je er tegen aan drukt is het tijd om de jam in potten te doen
vijgenjam | 3kg schoongemaakte vijgen, sap van 1 citroen tot moes koken, eventueel fijnstampen, 2kg suiker erbij en inkoken tot de rimpelproef slaagt
zwaartekracht | is de belangrijkste natuurkracht. hierdoor ontstond onze wereld. daarom brandt onze zon en geven de wolken regen. het is de traagheid van het bestaan, het antwoord van de natuur op de wilgedreven krachten
het schilderboek van ferdinand peer | over de samenhang der dingen; over fourier; fase; getal; kunst en werkelijkheid; over samenhangende willekeur; klonterende kanskantelingen; en optelbare taal en beeldende evidentie
ineens zie ik dat de wereld en mijn ziel één zijn | tegelijkertijd hoor ik de wiekslag van twee overvliegende raven
il faut cultiver notre jardin | je sais aussi qu'il faut cultiver notre jardin. vous avez raison, dit pangloss; car, quand l'homme fut mis dans le jardin d'éden, il y fut mis ut operaretur eum, pour qu'il travaillât; ce qui prouve que l'homme n'est pas né pour le repos ~voltaire, candide
boeddhisme | lijden volgt uit begeerte maar die verdwijnt door de realiteit te aanvaarden: pijn is pijn; fijn is fijn; nu is nu; maar het mooie van dit leven is toch juist beleven en voelen; leef je nog als je dat mist? of is dit juist boeddhisme?
b·ontwikkeling | nog steeds gaat het bij mensen over sex, bontmantels, mooie stenen om de hals en gezelligheid; net als in de ijstijd
regent | in de regen draal ik; ik sta ergens bij stil, en denk na en dwaal af https://t.co/BdIFgVxM9o
we hebben een nieuwe meteorologische eenheid gemaakt: de Astrid (@): het aantal mm neerslag dat per uur valt; op dit moment regent het hier 3@; dat betekent dat er krokodillenvijvers op de boswegen ontstaan
het schilderboek van ferdinand peer | de kunst van het begrijpen en het begrijpen van de kunst
landen waar de extended familie net zo belangrijk zijn als het gezin zijn ook de landen waar de corruptie groot is (failed state) als de baan van je neef belangrijker is dan het fubctioneren van een organisatie...
little things | it has long been an axiom of mine that the little things are infinitly the most important ~arthur conan doyle, sherlock holmes, a case of identity
de multiplication of labour | als techniek je mogelijkheid geeft meer dingen in dezelfde tijd, waar leidt dat dan toe?
the mass of man lead lives of quiet desperation | henry david thoreau, walden
konrad lorenz ~ degene die mij heeft mij geleerd dat ook dieren voelen, denken en communiceren (dat kunnen delen)
kun je oprecht iets begrijpen dat eigenlijk onwaar of onzinnig is? en betekent dat dan dat je rede een intern waarheidsbeeld heeft?
abîme superficiel/de oppervlakkige afgrond of de afgrondelijk oppervlakte. hoe een tweedimensionaal vlak werk diepte krijgt en hoe een proces een vlak vult waarbij de kunstenaar toekijkt en stuurt
de rede als afgeleide van het werkelijke onzichtbare denken
oorzaak, gevolg, woord, volgorde, schuld en boete
het is een misverstand te denken dat techniek geleidt wordt door wetenschap en rede. techniek ontwikkelt zich grotendeels zelf, door evolutie. het is een blind en onredelijk proces
de dialectische sprong/het probleem is dat occam's razor — van alle vermoedens is die met de minste nieuwe elementen de juiste — juist nieuwe kennis, inzicht en oorzaken uitsluit. iedereen weet dat praktijk vaak extreem is; je moet dan juist nieuwe inzichten inbrengen om tot een verklaring te kunnen komen; maar als je occam's razor laat vallen kan elke exotische hypothese waar zijn en moet gefalsificeerd worden
de geur van net gekookt water brengt veel herinneringen naar boven
al eterno retorno de lo idéntico/así habló zaratustra/friedrich nietzsche
abîme superficiel/de oppervlakkige afgrond of de afgrondelijk oppervlakte; hoe een vlak werk diepte krijgt en hoe een proces een vlak vult; waarbij de kunstenaar toekijkt en stuurt
kvantummechanica/is de werkleer van het waarschijnlijkheidsveld (het kvansdeeltje)
aandacht/het vermogen details waar te nemen
dat tekst niet gestructureerd is als een reeks gedachten maar als de vele takken van een boom die alle kanten opgaan en soms ophouden maar dan het jaar erop toch doorgroeien
macrolepiota procera/de grote parasolzwam. eetbaar; ruikt naar versgebakken brood; grote hoed met schubben; witte lamellen, knol en losse ring; steel met slangehuid; geen vulva; op bemeste maar niet op begierde weides en bermen; goed te drogen
actio in distans/afstand is de ruimte tussen twee dingen. een maat voor energieverschil. bestaat de afstand op kwantumniveau wel?
snelheid is een positie (op een as in de ruimtetijd)
zilverpils/het glas waar bier in zat vullen met water dat daardoor wat schuimt. een goede afsluiter van de avond
la chance ne sourit qu’aux esprits bien préparés/van louis pasteur;wordt meestal vertaald met "chance favors only the prepared mind" maar zou toch beter zijn als "chance smiles only on well prepared minds"
coincindentia oppositorum/constituent;samenvallen der tegendelen~nicolaas cusanus
arroz con leche/anderhalve liter melk met 200 gram rijst met kaneelstok en citroenschil koken tot pap;dan 100gr suiker erbij;warm en koud te eten~marta
elke lokaal systeem met dezelfde snelheid/heeft dezelfde tijd(ongeacht waar ze vandaan komen)dat betekent dat ongeacht verschil in afstand maar een richting heeft/het is een soort perspectief
om iets nieuws te begrijpen moet je je oude denkbeelden laten varen
narrative abbreviated
het estetisch genoegen van dat moment van weten hoe het zit
het denken over begrip hoort thuis in de filosofie, niet in de psychologie
woorden en worden
"heb je mijn mes gezien?"—"ben je het alweer kwijt? dan maak je maar weer een nieuwe. alsof de vuursteen op mijn rug groeit"
"we are conscious of an animal in us which awakens in proportion as our higher nature slumbers. it is reptile and sensual, and perhaps cannot be wholly expelled; like the worms which, even in life and health, occupy our bodies. possibly we may withdraw from it, but never change its nature"~thoreau, walden
abrigo do lagar velho/grot in portugal waar resten van een kind met kenmerken van zowel homo sapiens als neandertaler zijn gevonden. beschreven door eric trinkaus
abel boerema/kok, zeezeiler, cadman, kunstenaar en magiër, grote belangstelling voor de symbolische manipulatie van de werkelijkheid. auteur van het 4-dimensionale abelvenster (antwerpen, 1993), lid van ubique, academia moir brandts honk en de pisgele tornado
over de doejong en de foendi: hoe de vorm van de doejong het ideale gereedschap benadert; ook het boek over de kapotkunde; waarom gaan dingen kapot en waarom op dat moment?
dilletante | Toen ik nog klein was woonde er aan de rand van ons dorp een rare oude vrouw. ik kende haar als de dilletante. ze was ook klein maar heel oud en bijna helemaal krom. en ze kwam haast nooit buiten. als ze al buiten haar huisje kwam was het om dille plukken. dan kwamen de kinderen uit de buurt en lachten haar uit. omdat ze raar was. en onder de dille zat en er zelfs naar rook. en dan zongen ze: dilletante, kille tante, pille tante. raar wijf! gekke troel! met die dille, in je smoel! met die dille, in je bille. lekker gille, op je stoel. ja ja! zo zijn ze. maar goed. de dilletante was dan ook een ware liefhebster. de dilletante is nooit getrouwd. omdat ze wat eigenaardig was. en in die dagen deden ze daar heel wat moeilijker over dan nu. op een dag kwam de vader van de dilletante, die trouwens koning van alle slezen was, en vroeg haar om haar trouwplannen omdat zij zijn enig kind was en hij maakte zich zorgen over de voortzetting van de familietraditie, namelijk dat een van de kinderen koning of koningin zou worden. de dilletante was net garnalenkroketten met dillemayonaise aan het eten en liet haar vader ook een bord brengen zodat hij kon mee-eten omdat hij zover van zijn kasteel was en nooit voor het middageten thuis kon komen. – vadertje, – sprak zij, – je kent mijn voorkeur en je weet dat er nog geen gegadigde is geweest die voldeed aan die voorwaarden. als je een kerel vindt die mij bevalt zal ik hem trouwen. – maar je weet dat dat onmogelijk is, lieve kind. – sprak bengt. – het bevalt me niet zo.. je weet dat ik er alles wat ik bezit voor over heb om jou gelukkig te maken. – hij hield erg veel van zijn enige dochter, – maar als je niet binnen dertig dagen getrouwd bent zal ik je helaas moeten laten opsluiten wegens hoogverraad! drie weken heb je een man te vinden die naar je gading is, anders sluit ik je op in een donkere kerker waar geen dilleplantje zal groeien. daarop stond de koning op en vertrok uit het tuinhuisje en reed in volle galop, of in gestrekte draf, of spaans dwars, of stapvoets, dat weet ik niet meer precies, door de uitgestrekte dillevelden naar huis. toen begreep de dilletante dat het menens was bij de oude heer en schrok ze toch even hevig. de prinses nam een bad in vers dillesap waar even de kook over was geweest om van de schrik te bekomen en at vervolgens een verfrissende dillesalade tegen het trillen. ze begieterde nog maar een keer alle sierdille in het huis en keek peinzend en prakkezerend naar de ondergaande zon boven de stilruizende dillevelden. maar dit alles hielp haar niets om een geschikte kandidaat voor de geest te halen. iemand met wie ze in vrede een huwelijk kon stichten. verlangde zij dan werkelijk zoveel van het leven dat niemand haar dat kon bieden? waarom was er nooit eens een knappe prins die hield van dille? het hoefde zelfs geen prins te zijn, zelfs hoefde hij niet knap te zijn, als hij maar net zoveel van dille hield als zijzelf. dat zou genoeg zijn. – ik beloof plechtig bij het laatste licht dat deze dilleakkers bestrijkt dat ik diegene zal huwen die net zoveel van dille houd als ik, wie het ook moge zijn. – verder kon ze ook niet gaan. ze jammerde nog een tijdje voort en stapte uiteindelijk vermoeid maar moedeloos in haar bedje met lakens van tot linnen gehekelde dille. maar wat ze niet wist, was dat net onder haar raam een klein mannetje zat uit te rusten van al het zware graafwerk dat hij die dag onder de grond had verzet en al haar woorden gehoord had. het was een lelijke dwerg met een akelig karakter die er heel wat in zag een koningsdochter te trouwen en hij besloot daar en toen, zijn voordeel te doen met de dingen die hij gehoord had. je moet weten, vroeger waren de dwergen veel talrijker dan nu. en dwergen zitten vaak in de buurt van mensen zonder dat die het weten. en iedereen weet dat dwergen verzot zijn op dille, loof en knol. de volgende ochtend stond het prinsesje al vroeg in haar tuin het onkruid tussen de dillebedden te wieden, toen de dwerg in zijn zondagse pak, dat er ongeveer zo uitzag als de vroegere servische luitenants te velde, aangelopen kwam op het weggetje dat vlak langs het tuinhuis liep. toen hij voor het hek stond sprak hij haar aan. – goedendag, mevrouw. wat een door god gezonden weer is het toch. vooral voor deze prachtige planten. is het niet? wat doet het mij deugd al deze schone dille zo mooi te zien groeien en bloeien! – . het bloeide wel niet, maar het klonk goed, vond de dwerg en hij gooide en er nog een schepje bovenop. – wat een prachtig gezicht. de prinses ging rechtop staan en bekeek het rare mannetje dat bij het hek stond. ze had nog nooit zoon eng klein mannetje gezien, hij keek nauwelijks boven de planten uit! het mannetje keek haar nu recht in de ogen en zei tegen haar: – ik kan me niks mooiers voorstellen dan een veld met dille. ja, ik mag wel zeggen, iets schoners dan dille bestaat voor mij niet! – hij ging nog dichter bij de prinses staan en sprak zacht tegen haar. u moet weten, er is geen man die zoveel van dille houdt als ik. er is niets dat bevredigender is als dille. niets dat gelukkiger maakt. vindt u ook niet? – ja. zo is het! – sprak de prinses. maar toen herinnerde ze zich haar heilige belofte van die avond daarvoor en het was alsof een geharnaste hand haar hart omklemde. – och heden! – dacht ze geschrokken. – met dat daar moet ik trouwen! – want iedereen weet dat zoo een plechtigen belofte, in het aangezicht der natuur gods uitgeproken niet verzaakt kan worden zonder de grootste onheil over enen uit te roepen. men zou de toorn gods riskeren! -oh lieve heer! – zei ze nog. en ze klauwde haar nagels in haar zacht blossende wangen en rende huilend naar binnen. de dwerg was bang dat ze zich niet aan haar belofte zou houden en bonkte hard op de voordeur. – wat is er vrouwe? heb ik u op enige wijze ontriefd? waarvan bent u zo geschrokken? neemt toch een kopje dillethee, dat kalmeert. ik zal u heus geen kwaad doen! integendeel ik zal u dille bekwamer en liefdevoller verzorgen dan ieder ander op deze aard, als u dat van mij verlangt. – en zo smekelde hij nog een wijle voort. en hoe de prinses het ook wendde of keerde, ze zag niet    goed hoe ze haar lot kon ontlopen. bovendien had ze nog nooit iemand ontmoet die zoveel van dille hield en dat vond ze wel interessant. ze liet daarop de dwerg binnen en vertelde hem van haar belofte. de dwerg zei nog, voor de vorm, dat ze wat hem betreft, niet met hem hoefde te trouwen, als zijn postuur en uiterlijk haar zo tegenstonden. hij wist dat ze er toch niet onderuit kon en dan is zo moeilijk niet groothartig te zijn. aldus verloofden de twee. de dwerg moest eerst op reis naar zijn familie, om die van de trouwerij op de hoogte te brengen, maar die woonden nogal ver daar vandaan dus hij zou minstens drie weken weg zijn. daarna zouden ze gaan trouwen. en zo verliet de dwerg de prinses, die het huilen nader stond dan het lachen. dat kun je je wel voorstellen! de dwerg was in zijn sasjes. volgens hem was nog nooit een dwerg zo hoog geklommen dat hij trouwde met een koningsdochter. hij wilde dat iedereen ervan zou weten, want hij was nog een ijdele dwerg ook. als bruidspand had de dilletante een buidel met haar beste zaadjes meegegeven, haar kostbaarste bezit. en aan iedereen die maar wilde luisteren naar het verhaal van zijn wonderbaarlijke verloving liet de dwerg het buideltje met de fonkelde wonderzaadjes zien, als bewijs, omdat iedereen wist dat zulke bijzondere zaadjes, van die grootte en volmaaktheid, alleen maar te vinden waren in de tuin van prinses jorinde. maar hij vertelde natuurlijk nooit het echte verhaal want dan had hij moeten vertellen hoe hij haar belofte afgeluisterd had. zo kwam hij op een avond in een herberg en na gegeten en gedronken te hebben vertelde hij de weinige mensen die aanwezig waren in de gelagkamer van zijn verloving met een echte prinses. nu wil het toeval dat zich onder zijn gehoor van die avond een prins van bloede bevond die zich vermomd had als een eenvoudige tuindersgezel. hij had al de hele wereld afgereisd, op zoek naar de mooiste tuinen, de fijnste planten en de hoogste bomen, het dichtste loof en dat soort dingen, om ze te bestuderen, en, zo mogelijk, te stekken. tevens kon hij vermomd als hij was, zonder ze daarbij af te schrikken of in verlegenheid te brengen want hij was een integere en aanminnelijke, doch misschien een tikje timide jongeling, een indruk krijgen van het gemene volk en de dingen die hun eenvoudige gemoed belastten, wat natuurlijk nooit weg was voor een prins voor als hij later nog eens ging regeren. en zeg nou zelf, die kans is bij prinsen aanzienlijk groter dan bij, bijvoorbeeld, arme schrijvers, om maar wat te noemen. de prins was bijzonder ge?nteresseerd in het verhaal van de afzichtelijke dwerg met die gore pukkel op zijn neus en diens kleine rode oogjes en een lelijke borstelstaart, of had ik dat nog niet verteld. want de tuin die de prinses had klonk hem wel heel bijzonder in de oren. hij vroeg de dwerg om meer details van de dilletuin. hij vond het bijzonder origineel, een paleistuin die alleen maar uit dilleplanten bestond. de dwerg, in zijn overmoed en ijdelheid die nu eenmaal eigen is aan dronken dwergen, verhaalde hem er meer van. maar hij was nog niet zo dronken de jongeling de werkelijke gebeurtenissen te vertellen. de prins voelde echter dat er iets niet klopte. hij was tenslotte van koninklijke bloede en hij begreep als geen ander dat een prinses, in principe een fijnbesnaard wezen, nooit uit vrije wil met een dwerg zou trouwen, en zeker niet met zo een als nu bij hem aan de tafel zat. uit zijn jaszak haalde de prins wat nieskruid en strooide het in de wijn van de dwerg, toen die even naar een woord zocht. het nieskruid, zoals algemeen bekend, hoewel uiterst zeldzaam, laat de gebruiker de volledige waarheid spreken, zonder dat deze het echter in de gaten heeft. de prins vroeg de dwerg daarop opnieuw en kreeg te horen wat er werkelijk was geschied. de dwerg liet de prins het buideltje met zaadjes zien. de prins sloeg daarop de dwerg met zijn zakbijltje de puntige hersenpan in, nam het buideltje en verdween terstond in de richting van het paleis van de dilletante. maar de prins was te ongeduldig geweest. had hij langer geluisterd, dan was hij ook te weten gekomen dat de dwerg de zaadjes door een toverkol had laten betoveren. de zaadjes zouden uitgroeien tot volwassen dilleplanten op het moment dat ze de grond raakten. maar dat wist de prins niet en dat was jammer voor hem zoals we later wel zullen merken.. de prinses, ondertussen, had in groot verdriet, haar vader bericht van haar verloving en alles in gereedheid laten brengen voor de bruiloft. ze vertelde echter aan niemand, ook de koning niet, wie haar aanstaande was, want ze schaamde zich diep dat ze met een dwerg moest trouwen. ze was ontroostbaar. zelfs de blik over de dillevelden kon haar hart niet genezen terwijl dat anders altijd voor alles hielp, omdat ze dan altijd weer die lelijke dwerg tussen de dille voor zich zag. ze begon de dille te haten, omdat die plant haar zoveel ongeluk had gebracht en haar zicht op de werkelijkheid ontnomen had. de koning, daarentegen, was verheugd dat hij zijn dochter niet in de gevangenis hoefde te stoppen want daar was hij werkelijk bang voor geweest omdat hij haar koppigheid kende. maar hij begreep niet waarom ze nou zo droevig was. hij was wel benieuwd naar zijn schoonzoon. zijn dochter wilde hem er echter niets over zeggen en begon steeds te huilen als hij er naar vroeg. dus wachtte hij maar, een weinig ongeduldig, op de komst van de bruidegom. toen kwam de prins aangereden bij het paleis en liet zich aldaar aankondigen bij de heer des huizes als de aanstaande echtgenoot. men berichtte de koning en zijn dochter van de komst van de bruidegom. de prinses was radeloos. ze smeekte de koning op haar blote knietjes om vergiffenis en genade en wat begrip voor haar verloofde. de koning begreep er geen biet van en vroeg de lakei de bruidegom te laten binnenkomen. de prinses viel huilend aan de voeten van de koning neer. maar daarop trad de prins binnen en hij was een heel knappe en fiere jongeman en hij maakte een bijzonder goede indruk op de koning die meteen met hem ingenomen was. De prinses lag nog op de vloer te wenen en te wachten op de onverbiddelijke en onvermijdelijke toorn van haar vader en ze keek daar natuurlijk niet bij op of om. Pas toen de prins zich voorstelde aan de koning met een elegante knevel en een sierlijke knieval en toen ook nog een indrukwekkende reeks titels en namen, keek ze op. Dat was de helemaal dwerg niet! Hij was veranderd in een betoverend knappe prins! Ze begreep er helemaal niets meer van. En de prins was meteen onder de indruk van de overweldigende schoonheid van de prinses. ze was werkelijk heel erg mooi! de prins kon zijn geluk niet op. hij liep op de prinses toe en wilde haar de buidel met dillezaadjes overhandigen. maar ze stond wat onhandig op en stootte daarbij de de zaadjes uit het beursje zodat die allemaal in heur haar terechtkwamen. o gruwel! daar ontkiemden de dillezaadjes terstond en groeiden er grote dille tussen heur haar op haar hoofd! de koning en de prins waren verbijsterd door de ontzagwekkende snelheid waarmee de planten zich ontwikkelden en wisten niet wat ze moesten zeggen tegen het arme kind dat er nog niets van gemerkt had. de prins begreep dat hij gefaald had en te overhaast was geweest. nu was zijn geliefde door hem voor altijd bespottelijk geworden met die kruidentuin in haar kruin. hij sloeg, op zeer bedreven wijze met zijn bijl zijn hart uit zijn borstkas en stierf ter plekke. op dat moment kwam de koninginmoeder de zaal binnen en verkondigde zonder acht te slaan op het drama – ‘goed nieuws! Ik ben in blijde verwachting van een koninklijke zoon want ik heb zin in drop!’ – de prinses werd daarop het paleis uitgeschopt want de koning kreeg een nieuwe troonopvolger en hij wilde geen struik op de troon. en zo leefden zij nog lang en gelukkig. — paris rademacher, verhalen van een andere aard
programmeer zo dat élke fout het programma breekt met vermelding van regelnummer—meer heb je niet nodig
just tea/bilbo: "you caught me a bit unprepared, i'm afraid. we've only got cold chicken and a bit of pickle… oh, there's some cheese here — oh no, that won't do. err, we got raspberry jam and an apple tart… not much for afters, i'm afraid. oh, no — we're all right! i've found some sponge-cake. i could make you some eggs if you like — oh. gandalf?" gandalf: "just tea, thank you." https://www.tk421.net/lotr/film/fotr/03.html
concursus(lite)/het begon allemaal met de slager. zijn vrouw zei me: hij was weg en kwam terug maar al zag hij er hetzelfde uit was hij toch een ander. daarop kwamen er meer met zulke verhalen; niemand was meer zichzelf! en iedereen vertrok. ik ga ook weg; ik vertrouw niemand meer
de god van het onbegrepene
bicameralisme | god woont in de andere helft van je hoofd. hypothesis by julian jaynes; in the human brain cognitive functions were once divided in a speaking and a listening part (wikipedia);
betekening | als je tekent, of hertekent, ben je voortdurend aan het reduceren, op zoek naar de essentie
lensvlak | over het vlak van de lens of het punt van de pinhol is de informatie gelijkelijk verdeeld, dus nul of hooguit een egale kleur; erachter beginnen zich de focusbollen te vormen totdat ze op brandpuntsafstand scherptepunten zijn geworden; het is een soort holoraam; de kringen op het vlak die elkaar overlappen zijn een andere benadering van fourier; ze zijn allemaal even groot en van een egale intensiteit; (het zijn geen bollen op het vlak (kringen die naar het midden steeds intenser zijn) )
uit jezelf begrijp je niets en laat je alles open; maar wil men dat je iets begrijpt dan er is begrip door acceptatie (overgave) of begrip door toeëigening (dialectiek)
mountain sheep stew: then you add just about everything but the kitchensponge — Dick Proenecke, Alone in the wilderness, 1972
ziek uit: tijd en aandacht voor je ziekte; ga er niet aan voorbij
vanzelf | de gedachten rijgen zich aaneen; ze komen vanzelf en vallen op hun plek; dan valt het stil en kijk ik om me heen
vlierbloesemsiroop/ bloemschermen net onder water (met een bord erop), paar dagen laten staan, filtreren; per liter 1.25kg suiker en 20 gr citroenzuur; tot 70 graden verhitten; in gesteriliseerde flessen doen ~Pieterjan
gynoceen|het generalisme (overzicht) als vrouwelijk en het specialisme (territorium) als mannelijk principe; na de overheersing van het specialisme vanaf de landbouwrevolutie wordt het weer tijd voor een periode van generalisme
de dode letter/ de reeds overledenen spreken tot u door deze letters; hun wereld aanschouwt u hier; hun gedachten openbaren zich nu ~Wodan
apostolisme/schilderkunstige school waarin met elke weergegeven lijn een apostel verschijnt; gebaseerd op het oudchristelijke thema van de zeventig apostelen uit lukas 10:1 "en na dezen stelde de heere nog andere zeventig, en zond hen heen voor zijn aangezicht, twee en twee, in iedere stad"; ferdinand peer is een bekende schilder van deze stroming
het staat geschreven | geschreven taal komt van hogerhand en wordt klakkeloos geaccepteerd — dat heb ik eens ergens gelezen — is het omdat je níet weet van wie het komt dat je het maar voorshands gelooft?
marmerdruk (experimentele, duurzame variant)/ lage bak vullen met pekel (water verzadigd met zout) daarop verdunde acrylverf; het water al dan niet bewegen; papier er vlak opleggen; verf laten intrekken; eraf halen en liggend laten drogen
mensen doen dingen symbolisch; ze doen ze in naam; de werkelijkheid raakt ze niet; liturgies, routines—going through the motions—als in een spel; ze handelen niet in de uitgebreidheid maar in de wereld van het verhaal
apostolisme/ schilderkunstige school waarin met elke weergegeven lijn een apostel verschijnt; gebaseerd op het oudchristelijke thema van de Zeventig Apostelen uit Lukas 10:1 "En na dezen stelde de Heere nog andere zeventig, en zond hen heen voor Zijn aangezicht, twee en twee, in iedere stad en plaats, daar Hij komen zou. 2 Hij zeide dan tot hen: De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige; daarom, bidt den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote. 3 Gaat henen; ziet, Ik zend u als lammeren in het midden der wolven. 4 Draagt geen buidel, noch male, noch schoenen; en groet niemand op den weg"
penúltimo whisky/ beroemd lied van astor piazolla. penúltimo betekent één-na-laatste; een spanjaard zal nooit "laatste" zeggen maar altijd "één-na-laatste" anders brengt het ongeluk
ik was daar nog nooit geweest/ kinderen verdwalen in de krochten van de taal—of hebben zij gelijk?
staalwol/ om schoon te maken, beter dan vieze sponsjes. en op staal krast het niet. en anders gewoon een lapje gebruiken
waterstofperoxide/ goed om (ontstoken) wonden schoon te maken
serapias lingua/ gewone tongorchis; twee of drie origami-vormige roze bloemen waaruit een bordeaux-rode tong steekt
luffa/ een natuurlijke schuurspons gemaakt van een komkommerachtige
ons denken en handelen wordt gestuurd door eenvoudige algoritmen die een opmerkelijk complexiteit opleveren; het lijkt te wijzen op een diep en uitgebreid zieleleven maar bestaat in werkelijkheid uit niet meer dan een paar simpele concrete verlangens
academia moir brandts honk/ bulletin board system (bbs) in den haag; betrokken bij de digitale stad en iane; 1993; huyb stegeman, abel boerema, thomas van putten, iebele abel & wolter schraa
metathese/niet these, antithese, synthese maar these, antithese metathese: je wordt de tegenstelling gewaar en neemt die mee: jij bent verandert: dat is de ware dialectiek
covadonga/ van 'cova dominica': cueva de la señora; de grot waar pelayo maria zag die hem de overwinning beloofde op de moren; de belangrijkste toeristische bestemming van asturias voor spanjaarden omdat daar volgens de legendes de reconquista begon
centraal station/de trein wisselt dichter toe op de lijn van gevels, een lichte topzware zwenking, trager gevolggevend, een nadering, momenten — toendra's — van reflectie en afwending dan, ogen kijken door de gevelwand in de mijne tussen de vensters staren twee ogen; er zweeft wat rook; beleefd onbegrip, door de reizigster trekken mijn ogen de zwarte stenen tussen de witte kozijnen scherper; een flinke wollen kabeltrui heb ik aan — ik kijk niet naar u — ik kan mij niet verraden. mijn nek zit op slot in normaal gedrag; in haar hoofd schieten ramen langs, een zichtbaar kenmerk door herhaling, vele ruiten worden er één vol koestering, een klein ovaal kozijn. dan, de donkere overkapping, bevrijdt van het kader van de donkere haarlok waar lang de amsterdamse school
namens/mensen doen andere dieren na om met ze te communiceren; deden ze dat altijd al, is het essentieel voor het mens-zijn? (zo doen katten ook vogels na, en bloemen vlinders)
kabouterjenever/vlak na de oorlog monsterde ik aan op de gloednieuwe walvisvaarder de Willem Barendsz. een mooie tijd met veel optimistische jonge mensen. vol enthousiasme togen we zuidwaarts op zoek naar de walvis. eerst zakten we langs de westafrikaanse kust naar kaap de goede hoop en hadden daar overal een prima tijd. ik herinner me veel muziek, dans en vrouwen en heel goedkope jenever, kabouterjenever. gewoon uit nederland. allemaal geweldig maar na kaapstad was het uit met de pret. toen begon het echte werk. we gingen de oceaan op: geen havens meer maar alleen maar oceaan. we gingen steeds verder naar het zuiden op zoek naar de walvis. maar het zat tegen. de walvis liet zich maar zelden zien en vele maanden dreven we rond zonder ook maar één walvis te zien. dit was toch niet het mooie zeemansleven dat ons voor ogen stond! waren we nog maar in kaapstad, met de mooie vrouwen en de kabouterjenever. bij de meesten begon de heimwee en de spijt nu erg op te spelen. en het enige tijdverdrijf dat we hadden als je vrij was, was rondhangen op de achterklep van het schip. voor het luik waar de walvissen door naar binnen werden gesleept. die klep was vlak boven het wateroppervlak en je kon dan zwemmen en wat zonnen. veel meer was er ook daar niet te doen. zo lagen we daar wat te vervelen toen ineens Piet op het platform verscheen. in zijn nette pak. met in elke hand een koffer -zo Piet, ga je passagieren? - hij groette iedereen heel beleefd en zei dat hij naar huis ging. hij pakte zijn valiezen op en stapte zo overboord. even was het doodstil en we keken elkaar aan. wat een rare grap. maar hij kwam niet meer boven. een paar jongens doken er nu achteraan maar het was vergeefs. ze kwamen boven zonder iets van Piet. hij had zijn koffers gevuld met kettingen en andere ijzeren troep om zeker te weten dat hij niet meer boven kwam. ~Jan Alferink
sendas perdidas/ Holz es un antiguo nombre que en alemán significa bosque. En el bosque hay caminos que las más veces se pierden de repente en lo intransitado. Se llaman "sendas perdidas" (Holzwege). Cada una de ellas corre aparte, pero en el mismo bosque. A menudo causan la impresión de ser iguales, pero solo lo son en apariencia. Los leñadores y guardabosques conocen esas sendas. Saben lo que significa estar en una senda perdida https://www.microfilosofia.com/2018/02/sin-solucion-en-la-senda-perdida-de-la.html?m=1
holzwege/im holz sind wege, die meist verwachsen jäh im unbegangenen aufhören. jeder verlauft gesondert, aber im selben wald. oft scheint es ob gleiche einer dem anderen. doch es scheint nur so. holzmacher und waldhüter kennen die wege. sie wissen was es heiβt, auf einem holzweg zu sein ~martin heidegger, holzwege
betekenis/alles is al gebeurd. onze geesten volgen de lijnen van uitkristallisatie; en achter het kristal van het al zit het wezen — alles is er, en was er, maar zit te wachten tot iemand het betekenis geeft: tot iemand het tekent
el perro del hortelano/una comedia de lope de vega, de 1618. «ser como el perro del hortelano, que no come ni deja comer»; el perro es un animal no vegetariano que no come los vegetales del huerto de su amo, pero no deja que los otros animales los coman (de hond van de tuinman naar een komedie van lope de vega uit 1618. "de hond van de tuinman, eet zelf niets (uit de tuin) maar laat anderen ook niets eten"; een bekende uitdrukking in spanje)
MICHEL DE MONTAIGNE "I have a thousand times lamented the loss of the treatise Brutus wrote upon virtue, for it is well to learn the theory from those who best know the practice"
EMMA GOLDMAN If voting changed anything, they'd make it illegal
VERBERG de nieuwe berg verscheen ineens en niemand had hem ooit eerder gezien. was daar dan altijd mist? wat beweegt er op de helling. en hoe kom je er?
MODERNISME "whatsoever aristotle may have said on the subject, I don't care" ~william of occam (in "an outline of european architecture" by nicolaus pevsner)
onbetekenend | de constituent is in permanente staat van onbetekenis; leg je hem vast dan klapt hij uit elkaar (of in elkaar)
el paisaje de memoria / het verheugde landschap / cuando reconoces un lugar aunque vienes de otro lado que la último vez / wanneer je een plek herkent hoewel je van een andere kant komt als de vorige keer
exposure/ installatievoorstel. een ruimte met een plakkaat erop waarin staat dat er altijd risico is op ongeluk en dat arbo- en andere regels niet toestaan dat iemand daar binnen gaat
mother lode/a principal vein or zone of veins of gold or silver ore. The term is also used metaphorically to refer to the origin of something valuable or in great abundance https://en.wikipedia.org/wiki/Mother_lode
aquarium/kleine spiegelwereld; gene zijde; geluidloos, behalve het gebrom van de pomp; samen met mijn vader modderkruipers zoeken; de geur van stopverf; het gevoel van rietvoorn; waterpest en hoornblad; zag ik net een zoetwaterwalvisje?
alles is een uitzondering
veldwerk /in een weiland lopen drie mannen. ze kijken naar de grond. naar het gras en de klaver. er vliegt dan een leeuwerik boven hun hoofden. een boomtop in de omgeving ruist plotseling hoorbaar, door het gezang van de vogel. als ze verder lopen horen ze nu ook het ruizen van de andere bomen. het zijn er drie. drie mannen van gelijke kleding, gelijke grootte, gelijke leeftijd. nu gaan ze uit elkaar om een koeievlaai te ontwijken. twee naar links. twee naar rechts. een naar rechts, een naar links. de man in het midden draait zich om en loopt terug, hij wordt nagestaard door de anderen. pas als de man uit het midden over het prikkeldraad stapt en over de dijkweg naar het dorp wandelt besluiten de twee achtergeblevenen hem te volgen. de mannen worden bekeken door een zwartwitte kater, die helemaal aan de andere kant van het veld zit. hij is zo goed te zien omdat zijn vacht zo afsteekt tegen het groene gras en de roze en witte klaver. achter de mannen aan, in de berm, loopt nu een veldwezen, zij laat de kat verdwijnen.
project harp/ in 1966 the project installed its third and final 16-inch gun at a new test site in yuma, arizona. on november 18, 1966 the yuma gun fired a 400 lb (180 kg) martlet 2 projectile at 7,000 ft/s (2,100 m/s) sending it briefly into space and setting an altitude record of 180 km [wikipedia]
kun je iets begrijpen dat eigenlijk onwaar of onzinnig is?
al eterno retorno de lo idéntico/así habló zaratustra, friedrich nietzsche
kvattummechanica/de werkleer van het waarschijnlijkheidsveld (het kvatdeeltje)
la chance ne sourit qu’aux esprits bien préparés/van louis pasteur; wordt meestal vertaald met "chance favors only the prepared mind" maar zou toch beter zijn als "chance smiles only on well prepared minds"
hak op de tak/dat de tekst niet gestructureerd is als een seriële stroom gedachten; maar als de vele takken van een boom; die alle kanten opgaan en soms ophouden; maar dan het jaar erop toch doorgroeien
coincindentia oppositorum/het samenvallen der tegendelen. van nicolaas cusanus. een soort voorloper van de dialectiek?
actio in distans/afstand is de ruimte tussen twee dingen;een maat voor energieverschil;bestaat de afstand op kwantumniveau wel?
enigszins/dat je in een flits ziet hoe het allemaal in elkaar steekt maar dat het jaren kan duren omdat enigszins foutloos te verwoorden

© 1999-2019 kanton bubahsky