kanton bubahsky's vademecum · "la chance ne sourit qu’aux esprits bien préparés" van louis pasteur. wordt meestal vertaald met "chance favors only the prepared mind" maar zou toch beter zijn als "chance smiles only on well prepared minds" · a multitude of laws often only hampers justice, a state is best governed with few laws that are rigidly administered/rené descartes · dat de eenvoudigen daarom zo worden genoemd. alleen de machtigen weten altijd heel precies wie hun ware vijanden zijn/umberto eco/in de naam van de roos · generación de valor es generación de demanda · PAR TEMPS DE PLUIE · el perro del ortolano//ni come/ni deje comer · 623.CAPITULO: espacios de indeterminación · zelfs de meest triviale waarneming kan leiden tot een fundamentele en revolutionaire verrijking van de natuurkunde · actio in distans, distans in actio : afstand is de ruimte tussen twee dingen; een maat voor energieverschil; bestaat afstand wel op kwantumniveau? · het gelijk van het ongerijmde /constituent van het kvademecum · VERBERG de nieuwe berg verscheen ineens. niemand had hem ooit eerder gezien. was daar dan altijd mist? wat beweegt er op de helling. hoe kom je er? · gestalte//dat de abstractie (in de kunst) dichter bij het wezen komt. bij het onderbewuste, het onuitgesprokene gedachte · vanzelf/de gedachten rijgen zichzelf aaneen/ze komen vanzelf en vallen op hun plaats/dan valt het stil en kijk ik om me heen · PIRSIG had geen gelijk. onderhoud maakt je tot slaaf; het apparaat moet werken, niet de mens. want alles gaat vroeg of laat kapot; je moet er afstand van nemen en weggooien als een versleten vuistbijl · SARDÓNIX "en het goud van dit land is goed; daar is ook bedólah, en de  steen sardónix" (genesis) · METHAAN komt vrij bij anaerobe ontbinding van dierlijke mest bij een  temperatuur van zo'n zestig graden (Dylan) · OORSPRONKELIJK het is de taak van de kunstenaar om terug naar de oorsprong te gaan: hoe zat het ook alweer? waarom doen we dit? · TERRITORIUM iedereen heeft een territorium nodig. is het niet in de  maatschappij (een specialisme) dan is het op de aarde zelf: een stuk grond waar jij de baas bent · VENSTER een raam is niets, maar je ziet er de wereld door als je binnen  zit (nog beter is het om buiten te zijn) · ÆTHER is de tangentiale, imaginaire ruimte; het tegenovergestelde van  ruimte. "uit de puntmassa stroomt de aether de ruimte in—voortdurend  krimpt de ruimte en groeit de æther" (uit: soorten modder, apollonische en dionysische kenmerken van de natuurkunde, jene chorpartien) · apostelisme : schilderkunstige school waarin met elke weergegeven lijn een apostel verschijnt; gebaseerd op de zeventig apostelen uit lukas 10:1 "en na dezen stelde de heere nog andere zeventig, en zond hen heen voor zijn aangezicht, twee en twee, in iedere stad" · toestand : een hash van de nieuwe string die zich verhoudt tot de hash van de vorige string (dus geen hash meer maar een toestand) · tal : of talnotatie de ordening van tellen en noteren van getallen, bv, unair, binair, decimaal, pi, oneindig (eental) · doejong : over de doejong en de foendi: hoe de vorm van de doejong het ideale gereedschap benadert; ook het boek over de kapotkunde; waarom gaan dingen kapot en waarom op dat moment? · vaak : droom ik terwijl ik waak en merk het niet omdat het saaie beelden zijn; toen ontdekte ik dat ik altijd droomde en vlak daarna dat ik die dromen kon volgen én kon sturen, althans dat dacht ik; mensen zeiden wat ik dacht dat ze zouden zeggen en dieren verschenen als ik ze droomde · kwantjes : als de afwijking tussen geteld en gewogen geld groter wordt dan het gewicht van één munt noemen we dat geld #kwantumgeld · heugen : tijdens het dromen kun je herinneren noch onthouden; het geheugen staat uit maar is tegelijkertijd de bron van de dromen zelf; het geheugen genereert en jij beleeft · verhalen : de mensen wonen niet in de werkelijke wereld maar in een wereld van symbolen en tekens; ze streven naar een zo groot mogelijke afwezigheid; het liefst zagen ze de wereld geleid door automatons terwijl ze zelf volledig afwezig zijn, opgegaan in het verhaal · openbaring : des te meer de natuur zichzelf openbaart in een (kunst)werk, des te beter. minder inbreng van de kunstenaar zelf maakt een sterker werk · reflectionisme : beeldende kunst stroming ontwikkelt door de checheense kunstenaar kanton bubahsky waarin realiteit gelijkgeschakeld wordt met haar reflectie · ZILVERPAPIER verkreukeld en weer gladgestreken wordt een geheugen, een vastgelegde herinnering, als een foto, van een gegeven moment gezien met het licht van vandaag · SCHETSEN als je tekent, of hertekent, ben je voortdurend aan het reduceren, op zoek naar de essentie · CONCURSUS het begon met de slager. zijn vrouw zei me: hij was weg en kwam terug maar al zag hij er hetzelfde uit; hij was toch een ander. daarop kwamen er meer met zulke verhalen; niemand was meer zichzelf! allen vertrokken; ik ga ook weg, ik vertrouw niemand meer · dat we de olifant in de kamer niet zien komt door al die andere olifanten die in de weg staan · als de afwijking tussen geteld en gewogen geld groter wordt dan het gewicht van één munt noemen we dat geld kwantumgeld · almansur : de hemel boven het paleis van de kalief van bagdad was vol sterren en de maan scheen helder en daarom wandelde de kalief, die de slaap niet kon vatten door al dit schoons, in een der vele boomgaarden die zijn paleistuin rijk was. hij hoopte aldus enig verkoeling en verstrooiing te vinden om zo beter door de slaap verrast te kunnen worden. plotseling hoorde hij een stem uit een boom die wat afzijdig stond van de anderen. 'fatima, hier ben ik!' de kalief keek verbaasd om zich heen tot hij de jongeman die hem bij de naam fatima had aangeroepen ontwaarde. de jongeman snelde op hem toe en omhelsde hem. de kalief was verbouwereerd, zo vaak werd hij in zijn functie niet door slecht geschoren jongemannen op de mond gekust. 'fatima!', sprak de jongen. 'hoe heerlijk is het jouw bevallige vormen in mijn sterke zeemansarmen te voelen' waarbij hij de kalief van opwinding stevig in beide wangen kneep. pas toen bemerkte hij zijn vreselijke vergissing. 'maar, u, u bent fatima niet' stamelde de jongeman. 'wie is u, waar is fatima?' de kalief begreep nu dat hij voor een ander werd aangezien. 'jongmens, als je me vertelt hoe je hier zo te recht bent gekomen in de tuinen van de kalief, de grootste mens op deze aarde, de meest verlichte man, heerser van bagdad - en dat wil wat zeggen in deze tijden - vergeef ik je je onbetamelijke gedrag.' hij verzweeg wijselijk zijn ware identiteit opdat de jongen zich uit verlegenheid niet zou verstillen. 'oh heer, verraadt mij niet!' de jongen viel op zijn kniee n en kuste de slippen van de kaftan van de kalief en ook diens rechter grote teen. 'verraadt mij niet oh heer ik ben slechts een eenvoudige zeeman, ik heb mijn hart verloren aan een dienstmaagd uit het paleis en als men mij zou vinden en gevangennemen zie ik haar nooit meer terug!' de kalief gebaarde de jongeman weer op te staan en sprak: 'wees maar niet bang. misdaad noch zonde is nog begaan. maar vertel me uw naam en waar u vandaan bent gekomen, uw kleding verraadt dat u een lange reis heeft gemaakt voordat u uwzelve hier vond, en hoe u fatima hebt leren kennen, want het is toch algemeen bekend dat niemand toegang heeft tot de vrouwen in dienst van kalief h, zelfs de minste dienstmaagd of schoonmaakster of vouwmeisje wordt elk uur van de dag door des kaliefs wachters bewaakt.' 'oh heer!, uw schrandere woorden vliegen als vogels recht gewiekt strak op hun doel af, hoe gij mij doorziet, ik ben met stomheid geslagen! herman is mijn naam maar men noemt mij hier te lande almansur. van het frankische land kom ik, de noorderwind bracht mij na een barre tocht van vele jaren in uw prachtige stad die men alom prijzen hoort. vijf lange jaren geleden is fatima mij als vrouw beloofd. haar oom giroidas, een rijke griekse koopman. maar o gruwel, op een pleziervaart met tal hare vriendinnen, werd haar schip overvallen door roofzuchtige saracenen en werd zij als slavin verkocht.' · ONBEVATTELIJK je hoeft niet alles meteen te begrijpen; de wereld is mooi omdat hij onbegrijpelijk is · EENTAL elk getal heeft maar één positie maar er zijn oneindig veel symbolen. elk getal heeft zijn eigen symbool. er is geen relatie met andere getallen door de TALNOTATIE · almansur : hier onderbrak de kalief het verhaal van almansur. 'heb je nog meer vrienden bij je die dat geruis daar in de struiken en onder de oude mangabomen veroorzaken?' 'neen heer, ik ben hier geheel alleen gekomen.' 'wie zijn het dan die dat geluid veroorzaakten wat ik zoven hoorde? hoor! daar is het weer!' en nu hoorde ook almansur het vreemdsoortige geluid. de kalief vroeg daarop aan de jongen: 'wilt u uw kalief ten dienste zijn? volgt mij dan en laat ons uitvinden wat dat geluid te betekenen heeft'. de twee mannen slopen nu voorzichtig naar het struikgewas waar zo ven nog een ijselijke schreeuw had weerklonken. een reusachtige steenarend sloeg nutteloos zijn krachtige vleugels door het duistere zwerk, zijn poten aan een tak gebonden, de ogen door een leren kap bedekt. voorzichtig naderde de kalief het gebonden wezen dat zo weeklagend om hulp had geroepen. de beide mannen verwonderden zich over de omvang van het dier dat zeker vier malen de grootste vogel die de kalief ooit gezien had overtrof : verhalen van een andere aard : paris rademacher · grootheidszinwaan : dat je groter wilt zijn dan je werkelijk bent; dat je dingen wilt zeggen die dieper zijn dan je zelf bevat en hoopt dat anderen dat dan wel doorhebben · kapitalistisch realisme · over de doejong en de foendi : hoe de vorm van de doejong het ideale gereedschap benadert; ook het boek over de kapotkunde; waarom gaan dingen kapot en waarom op dat moment? · renault 5 électrique : en 1971, edf et renault étudient une r5 à moteur électrique. la citadine électrique est capable de pointes à 80 km/h et ses batteries au plomb allégées permettent une autonomie allant jusqu'à 110 km. * · waarspiegeling : in de weerspiegeling toont zich de werkelijkheid de werkelijkheid als opgevouwen reflectie—als je aluminiumfolie op de juiste manier vouwt, reflecteert het exact de alomtegenwoordige waarheid · in de regen draal ik : ik sta ergens bij stil, en denk na en dwaal af · melk : als lijm voor etiketten op flessen en potjes · glansectomie : verwijderen van de eikel van de penis; voor betere penetratie en prestatie; bovendien houdt het orgasme langer aan; veel vrouwen houden niet van een te groot lid; ook een vorm van initiatie; een teken van de vernieuwde mens; de glans benadrukken door hem weg te nemen; dat iemand je volledig beheerst · thorough thoreau : edward emerson, the son of waldo emerson, is very clear. in a letter to dr. loring holmes dodd, october 11, 1918, he wrote: “we always called my friend thó-row, the h sounded, and accent on the first syllable.” [the goddard biblio log, spring 1973, p. 7]  · ALIAS zeg maar dag tegen je privacy; hoe gaan we overleven in de volledig transparante nieuwe orde? door je identiteit te faken * · closed painting : (with no reference to our world) · NON-ABSTRACT · klankton : is er ook een kwantummechanica in geluid? zijn er naast golven ook deeltjes? een heel ecosysteem van verschillende deeltjes met onbepaalde aanwezigheid? hoe klinkt dat? · BICAMERALISM hypothesis by JULIAN JAYNES; in the human brain cognitive functions were once divided in a speaking and a listening part (wikipedia); god woont in je rechterhersenhelft · GYNOCEEN het generalisme (alles in ogenschouw) als vrouwelijk en het specialisme (territorium) als mannelijk principe; na de overheersing van het specialisme sinds de landbouwrevolutie wordt het weer tijd voor een periode van generalisme · centraal station : de trein wisselt dichter toe op de lijn van gevels, een lichte topzware zwenking, trager gevolggevend een nadering; momenten; toendra's, van reflectie en afwending dan ogen kijken door de gevelwand in de mijne tussen de vensters staren twee ogen; er zweeft wat rook; beleefd onbegrip, door de reizigster trekken mijn ogen de zwarte stenen tussen de witte kozijnen scherper; een flinke wollen kabeltrui heb ik aan ik kijk niet naar u ik kan mij niet verraden. mijn nek zit op slot in normaal gedrag; in haar hoofd schieten ramen langs, een zichtbaar kenmerk door herhaling, vele ruiten worden één vol koestering, een klein ovaal kozijn. dan de donkere stationsoverspanning, bevrijdt van het kader van de donkere haarlok waar lang de amsterdamse school · aarzeling : verzuimen, bierdrinken, geluchtig, lichtelijk walgend. trefzeker uitbenen, een baar, een voet in de trein gevoelig gedempt, gelukkig gedempt. wat dan nog? een flinke zon een warme trui. een nevenschikking een koppig gevalletje. dan maar naar de uitvluchten, de zeer strenge ernstige gelegenheden aan een bijzonder dierbaar wezen de woorden waard. straks lekker denken waar het gaat, dat zaad, zonder stil staan blijven hangen, zon gaat dra weer fluiten door het gordijn in de vlierstruiken. tevens vederlicht lopen en berijden het heldere lachen gevat toch een stugge kop een stom gezicht. twee wanverhoudingen, mooi tegenlicht. tasten al diegene voorbijgegaan voor met verrotte veronderstelsels, dingen die blijven kleven en plakken maar hun werk goed doen uitstekend verhullen, voornamelijk de onuitsprekelijkheid daar, zonet, ertussen, behelsen gelukkig nuttigheden als afwas & dagblad tot aan de weer verschrikkende dode lichamen in de geest; ze lijken geestig tot gespenste toch te gewoon voor het ogenblik, berustend, verhullend, ze lijken ontdaan van de waarheid. die zo in alle eenvoud afkomt van de schone, zij beklopt, verstijfd en verstikt al wat in wezen mijn gewezen wijlen wezen zijns uitmaakte, het besef. verrek de verleden tot een krampmatig wederleven. de stilstand achter de toestand van nu, gegeven is de te vergeven vergiffenis. zanik ik nu of pis ik mis, ja naast de pot is ten halve gedwaald: ook de muren hadden het immers kunnen bezuren. genoeg getreurd, dralen wij niet langer. één woord is genoeg. één naam maar. en aarzel · de zeventig apostelen : en na dezen stelde de heere nog andere zeventig, en zond hen heen voor zijn aangezicht, twee en twee, in iedere stad en plaats, daar hij komen zou. 2 hij zeide dan tot hen: de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige; daarom, bidt den heere des oogstes, dat hij arbeiders in zijn oogst uitstote. 3 gaat henen; ziet, ik zend u als lammeren in het midden der wolven. 4 draagt geen buidel, noch male, noch schoenen; en groet niemand op den weg (lukas 10: 1) · abstract : het weggelatene; het genereren van beelden van binnenuit; niet nabootsend maar opzichzelfstaand · MARMERDRUK lage bak vullen met water; met terpentine verdunde olieverf erop gieten of sprenkelen; het water al dan niet bewegen; papier er vlak opleggen; verf laten intrekken; eraf halen en liggend laten drogen; variant: lage bak vullen met pekel (water verzadigd met zout) en dan daarop verdunde acrylverf; of een laag zonnebloemolie · nepocatie : landen waar de uitgebreide familie net zo belangrijk zijn als het kerngezin zijn ook de landen waar de corruptie zeer groot is (failed state); als de baan van je neef belangrijker is dan het functioneren van een organisatie · KLEEFKRUID galium aparine. goed om te eten; gorilla's eten het ook · ÆTHER is de tangentiale, imaginaire ruimte; het tegenovergestelde van ruimte. "uit de puntmassa stroomt de aether de ruimte in—voortdurend krimpt de ruimte en groeit de æther" (uit: soorten modder, apollonische en dionysische kenmerken van de natuurkunde, jene chorpartien) · V · TERRITORIUM iedereen heeft een territorium nodig. is het niet in de maatschappij (een specialisme) dan is het op de aarde zelf: een stuk grond waar jij de baas bent · OORSPRONKELIJK het is de taak van de kunstenaar om terug naar de oorsprong te gaan: hoe zat het ook alweer? waarom doen we dit? · METHAAN komt vrij bij anaerobe ontbinding van dierlijke mest bij een temperatuur van zo'n zestig graden (Dylan) · SARDÓNIX "en het goud van dit land is goed; daar is ook bedólah, en de steen sardónix" (genesis) · PIRSIG had ongelijk. onderhoud verslaaft je; het apparaat moet werken; niet de mens; want alles gaat vroeg of laat kapot en je moet er afstand van nemen en weggooien als een versleten vuistbijl · GEDACHTE dat de abstractie dichter bij het wezen, het onderbewuste (het onuitgesprokene gedachte) komt · VERBERG de nieuwe berg verscheen ineens. niemand had hem ooit eerder gezien. was daar dan altijd mist? wat beweegt er op de helling. hoe kom je er? · LANGZAMERHAND verander ik in de oude man die ik zo goed ken omdat hij altijd al in mij zat · VERGEEFS zocht ik mijn doelen te bereiken en waardeerde niet wat me in de schoot geworpen werd · DROOMBUURTEN van die vergeten buurten van vroeger die in je dromen vervormen tot vrijwel onherkenbare fantastische landschappen · VERVERSEN elke keer als je kijkt wordt de werkelijkheid helemaal opnieuw gemaakt, tot op het laatste blaadje en steentje. geen wonder dat het af en toe wel eens een beetje anders is als net daarvoor · WISSELGELD Om een aantal muntjes te tellen kun je ze wegen. Bij benadering. Dat is heel exact voor aantallen waarin de afwijking per munt maal het aantal niet genoeg is voor een afwijking groter dan het gewicht van een enkele munt. Als de aantallen groter worden lukt dat niet meer: Als de gezamelijke afwijking groter wordt dan het gewicht van een munt is het niet exact meer. Dan moet er in kleinere hoeveelheden gewogen worden. Maar als al die kleine hoeveelheden dan bij elkaar opgeteld worden tot een groter geheel is het niet exact: Zijn de verdwenen of verschenen muntjes dan quantum? · W · KONRAD LORENZ leerde mij dat ook dieren voelen, denken en communiceren (dat kunnen delen) · PENÚLTIMO één-na-laatste; een spanjaard zal nooit "laatste" zeggen maar altijd "één-na-laatste"; anders brengt het ongeluk; bijvoorbeeld de 'penúltimo whisky' van ASTOR PIAZOLLA · APOSTOLISME schilderkunstige school waarin met elke weergegeven lijn een apostel verschijnt; gebaseerd op het oudchristelijke thema van de Zeventig Apostelen uit Lukas 10:1 "En na dezen stelde de Heere nog andere zeventig, en zond hen heen voor Zijn aangezicht, twee en twee, in iedere stad. · BOERENKATER pas als de man over het prikkeldraad stapt en over de dijkweg naar het dorp wandelt besluiten de overige twee hem te volgen. de drie mannen worden bekeken door een zwartwitte boerenkater, die helemaal aan de andere kant van het veld zit · AQUARIUM kleine spiegelwereld; gene zijde; geluidloos, behalve het gebrom van de pomp; samen met mijn vader modderkruipers zoeken; de geur van stopverf; het gevoel van rietvoorn; waterpest en hoornblad; zag ik net een zoetwaterwalvisje? · abel boerema : kok, zeezeiler, cadman, kunstenaar en magiër, grote belangstelling voor de symbolische manipulatie van de werkelijkheid. auteur van het 4-dimensionale abelvenster (antwerpen, 1993), lid van ubique, academia moir brandts honk en de pisgele tornado · ABRIGO DO LAGAR VELHO grot in portugal waar resten van een kind met kenmerken van zowel homo sapiens als neandertaler zijn gevonden. beschreven door ERIC TRINKAUS · ACADEMIA MOIR BRANDTS HONK BBS in den haag; betrokken bij DE DIGITALE STAD & IANE; 1993; HUYB STEGEMAN, ABEL BOEREMA, THOMAS VAN PUTTEN, IEBELE ABEL & WOLTER SCHRAA · ACELGA, VARIEDAD PENCA BLANCA lekkere paksoi-achtige snijbiet · AFSTAPELEN de stapel afwas zodanig herstapelen dat het minder lijkt en je weer een dag kunt wachten · grootheidzinwaan : ik wil eigenlijk iets groter zijn dan ik werkelijk ben; dat ik dingen zeg die dieper zijn dan ik zelf bevat en dat anderen dat wel doorhebben · AFWEZIGHEID het principe van de evolutie bij uitstek; want er is geen heersend principe; sommigen overleven omdat ze niet in de weg zitten · AIRE DE CUARESMA warme wind uit zuiden in de weken voor pasen · ALAS DE CUERVO letterlijk 'ravenvleugels'; de opa van victor gaf er die naam aan; kersantiet, jabbro-dioriet; plutonisch gesteente; hard en zwart; bij lozana in piloña · ALLES IS EEN UITZONDERING · ANNALOGIE als een mooie vrouw net zo mooi is als iets anders dat dan weer net zo mooi is als een mooie vrouw; zoals een mooie dageraad; annalogie is een voorbeeld van een #epponiem · ARGANDSE LAMP of QUINQUÉ; een lamp met holle lont waardoor lucht stroomt met nagenoeg optimale en dus rook- en reukloze verbranding; ooit bedoeld voor walvisolie; zou de lamp ook werken met een plantaardige olie? · ASGAYA overvloed #asturiaans · BOERENKATER pas als de man over het prikkeldraad stapt en over de dijkweg naar het dorp wandelt besluiten de overige twee hem te volgen. de drie mannen worden bekeken door een zwartwitte boerenkater, die helemaal aan de andere kant van het veld zit · BORRELPRAAT dat je in het geruis en geborrel van een beek denkt stemmen te horen. en zingen en lachen · CASCAYU iets als lei of mergel, geassocieerd met barnsteen (mon) · DEKSELS is er een duurzaam doe-het-zelf alternatief voor de klikdraai dekseltjes? de fabrieksmatige verrotten zo snel · VERDICHTING spelen en schuiven met symbolen, grammatica en conventie; de essentie van kunst · DIKKERKOPJES ze zitten nu al een jaar in het aquarium; kennelijk zijn ze niet genegen te veranderen in kikkers zolang de voedselvoorraad oké is · EGO PRAESTO PRESTO to stand for; zelf doen; je eigen waarnemingen; je eigen bevindingen · EL FÍN EN EL PRINCIPIO het doel in het begin · ERVARING de ervaren fysieke werkelijkheid wordt gedefinieerd door de beperkingen van de waarnemer; bestaat tijd wel op de manier zoals wij haar ervaren? · EVOLUTIE het leven overwint de entropie omdat anders niet meer bestaat: aan het einde der tijden is alle stof gevat in organismen · FRANSE AALHAAK gorge; de oervorm van de haak; werkt doordat hij, in het midden vastgemaakt, uit gaat staan in de vissekeel bij de aanslag; de doejong der haken; een harpoen bedekt met aas; tussen jacht en verleiding · GEDiCHTE dat de abstractie dichter bij het wezen, het onderbewuste (het onuitgesprokene gedachte) komt · het geheim : elk recept heeft tenminste één magisch ingrediënt nodig · GENERAAL PARDON je moet nooit generaliseren · GETALROMAN een verhaal geschreven alleen in cijfers; een verhaal waarbij de hoofdpersonen elkaar aanvullen en optellen. dialectischer kán niet; het laatste verhaal dat alle andere omvat; 1971 is zo'n getalroman; uit 1991 door Paris Rademacher. uitgegeven door Abel Boerema in 2002 (ISBN 9080695017) · HANGMATKNOOP halve knoop (als veterstrikken); losse eind strak trekken; losse eind onder de vaste kant door en een lus ervan in de halve knoop leggen en de knoop vasttrekken · IMMER MIT DER RUHE ~ferdinand · HET GEWICHT VAN DE ONUITGESPROKEN ZAKEN · JOHN BALL "when adam delved and eve span, who was then the gentleman?" (peasant' revolt of 1381) · WEES dat is wie je bent · JUDASPENNING heb je nog van die geile blaadjes? vroeg mijn oma. mijn vader kreeg een rood hoofd. nou en óf! hij verstopte ze op zolder maar ik wist precies waar ze lagen.—die blaadjes die zo rammelen en die zo mooi in het droogboeket staan, zei oma na de lange stilte—oh je bedoelt de judaspenning!— m'n vader zakte terug in de bank · KANSLOOS we wachten vol spanning op de ontdekking van het kansdeeltje · KLANKUM is er ook een kwantummechanica in geluidsgolven? hoe ziet dat er uit? · LANGUAGE OF NATURE william carew hazlitt over mechel de montaigne: "a man of genius belongs to no period and no country. he speaks the language of nature, which is always everywhere the same" · LOS SETENTA APÓSTOLOS lukas 10:1 en na dezen stelde de heere nog andere zeventig, en zond hen heen voor zijn aangezicht, twee en twee, in iedere stad en plaats, daar hij komen zou · METHAAN komt vrij bij anaerobe ontbinding van dierlijke mest bij een temperatuur van circa zestig graden ~dylan · ORDE volgt vanzelf; netjes gestapelde materie die even warm is (de nuance van de entropie) · OORSPRONKELIJK de kunstenaar gaat terug naar de oorsprong: hoe zat het ook alweer? waarom doen we dit? · WERELDNUMMER getal waartegen je alle andere nummers houdt en het verschil opslaat als het unieke getal. zie wereldruis · PAN MILITARIS romeins soldatenbrood; ongegist brood; zout, water, meel; in een pan zonder olie of een op een platte steen in het vuur · PLAATSEN dat je een plek al herkent zelfs als je van een heel andere kant komt · QUIET DESPERATION the mass of man lead lives of quiet desperation ~henry david thoreau, walden · RE:VOLVER de regisseur ontdekt dat er van een belangrijk vroeg werk van hem geen enkele kopie meer is; zelfs het scenario is verdwenen; alleen de poster is er nog; alsof hij nooit bestond; obsessief verzamelt hij de oude cast en crew om met hem deze film te recreëren; dan begint de film · SCHOORSTEEN er komt rook uit de top van de berg. ook reuzen hebben het koud. kom je dichterbij blijkt het vuur uitgemaakt en zijn alle sporen verdwenen · SIN PRISA PERO SIN PAUSA ~manuel · SEPTIC TANK vergaarbak waarin droge en natte delen in de ontlasting; niet voor grijs water; om het hygienisch en kiemvrij te makenmoet het looswater eerst nog en drainagevel of hylofytenfilter passeren; gebruik geen oplosmiddelen of bacteriedoders · VERLOREN ZICHT men ziet maar wat men wil maar niet meer wat er is · TRACTORABLE als de trekker niet van de helling valt is het tractorable en dus interessanter voor boeren en dus meer weer waard · VINGT SUR VINGT alors là bravo ! vive la france ! me v'la ébouillantée, alors bravo ! vingt sur vingt ! vingt sur vingt ! en plein dans le mille ! (Amélie) · WASHANDJE leven zonder douche; het kan echt; een washandje, een teiltje en een fluitketel op een houtkachel zijn voldoende om je schoon te maken · WILLEKEUR de wil spant zich in en vergaart energie; als enige gaat ze tegen de entropie in · WINTERTIJD in de winter ben je veel dichter bij de oertijd; het donker en de kou zijn onveranderd · het woord van god : geschreven taal komt kennelijk van hogerhand en wordt klakkeloos geaccepteerd · ik was daar nog nooit geweest : kinderen verdwalen in de krochten van de taal—of hebben zij gelijk? · staalwol : om schoon te maken, beter dan vieze sponsjes. en op staal krast het niet · amandelspijs : ingrediënten: 200 gr amandelen (of amandelmeel van goede kwaliteit); 200 gr suiker; geraspte citroenschil (1 citroen); wat citroensap; water; 1 - 2 eieren. bereidingswijze: maal in de keukenmachine de amandelen met de suiker fijn totdat het samen goed gemengd is. voeg de citroenrasp toe en laat dit nog even goed draaien in de machine. voeg dan 1 ei toe en een beetje citroensap totdat de spijs met elkaar gaat binden. zet de machine dan stop, doe het in een kom en meng het nog even goed door elkaar. is het te droog dan kun je met wat extra ei of een beetje water het nog een beetje afslappen. doe het in huishoudfolie en leg het in de koelkast om te rijpen. nb: de amandelspijs is het lekkerst als het enkele dagen heeft kunnen rijpen, maar als je snel moet, kun je het dezelfde dag al wel gebruiken. slap het amandelspijs voor gebruik eventueel nog wat af met extra ei. * · waterstofperoxide : goed om (ontstoken) wonden schoon te maken · just tea, thank you : Bilbo: "You caught me a bit unprepared, I'm afraid. We've only got cold chicken and a bit of pickle… Oh, there's some cheese here — oh no, that won't do. Err, we got raspberry jam and an apple tart… Not much for afters, I'm afraid. Oh, no — we're all right! I've found some sponge-cake. I could make you some eggs if you like — oh. Gandalf?" Gandalf: "Just tea, thank you." * · apostolisme : schilderkunstige school waarin met elke weergegeven lijn een apostel verschijnt; gebaseerd op het oudchristelijke thema van de Zeventig Apostelen uit Lukas 10:1 "En na dezen stelde de Heere nog andere zeventig, en zond hen heen voor Zijn aangezicht, twee en twee, in iedere stad en plaats, daar Hij komen zou. 2 Hij zeide dan tot hen: De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige; daarom, bidt den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote. 3 Gaat henen; ziet, Ik zend u als lammeren in het midden der wolven. 4 Draagt geen buidel, noch male, noch schoenen; en groet niemand op den weg" · penúltimo whisky : lied van astor piazolla. penúltimo betekent één-na-laatste; een spanjaard zal nooit "laatste" zeggen maar altijd "één-na-laatste". anders brengt het ongeluk · boerenkater : pas als de man over het prikkeldraad stapt en over de dijkweg naar het dorp wandelt besluiten de overige twee hem te volgen. de drie mannen worden bekeken door een zwartwitte boerenkater, die helemaal aan de andere kant van het veld zit · konrad lorenz : leerde ons dat ook dieren voelen, denken en communiceren (dat kunnen delen) · w · ver a la roca : naar de wc gaan. roca is een beroemd merk sanitair · loempia : hartige vulling, niet te nat en te vet; dun beslag van water en bloem; bak eenzijdig met weinig vet een dun flensje; in het midden wat vulling; rol op en druk de kanten dicht; als er vet tussen zit lukt dat niet; dan twee keer frituren · over de doejong en de foendi : het boek over de kapotkunde; waarom gaan dingen kapot en waarom op dat moment? · nominaal : mensen doen dingen symbolisch; ze doen ze in naam; de werkelijkheid raakt ze niet; liturgies, routines—going through the motions—als in een spel; ze handelen niet in de uitgebreidheid maar in de wereld van het verhaal · distans in actio · voorstelling : omdat je zo goed kijkt naar de andere signalen die een spreker afgeeft mis je de gesproken boodschap; gebeurt vaak als iemand zich aan je voorstelt zodat je de naam mist · boerenkater pas als de man over het prikkeldraad stapt en over de dijkweg naar het dorp wandelt besluiten de overige twee hem te volgen. de drie mannen worden bekeken door een zwartwitte boerenkater, die helemaal aan de andere kant van het veld zit · vectoren : ons denken en handelen wordt gestuurd door vectoren, eenvoudige algoritmen, die een opmerkelijk complexiteit kunnen opleveren. het lijkt te duiden op een uitgebreid zieleleven maar bestaat uit een stapel verlangens · poëzie is iets om vóór te leven ~ingmar heytze · gele-hes-partij : Hier hebben we Cas Rammel en Jeet Plok, lijsttrekkers van GeleHesjes-Partei; allebei uiteraard in een geel hesje, hoewel die van Jeet is meer Oranje; wat is nu de kern van jullie programma, Cas? —Nou, de dieselprijs moet omlaag, niewaar Jeet? —Precies, Cas, en de klimaatverandering moeten we ook aanpakken · namensen : mensen kijken naar andere dieren; doen ze na om ze te imiteren; om met ze te interacteren; deden ze dat altijd al? m.a.w. is het essentieel voor het mens-zijn? (zelf doen katten ook vogels na) · nederstad : kom je dichterbij dan zie je dat die vlakte bestaat uit talloze vierkante eilanden gescheiden door smalle donkere kloven; hier en daar ligt een plank of boomstam die dient als brug; in de kloof zie je was hangen en je hoort uit de diepte stadsgeluiden · espacios de indeterminación : los espacios de indeterminación o espacios en blanco de un texto son, según el teórico alemán wolfgang iser, vacíos de información que el autor deja para que el lector los complete (wikipedia) · irre : is een irrationeel getal irrationeel in elk telstelsel behalve in het eigen? dus pi is niet irrationeel in het pi-tallig stelsel maar wel irrationeel in het √2-tallig stelsel? dan kan een getal dat onindrukbaar is in het ene telstelsel in een ander telstelsel wel indrukbaar zijn · verbergen : de nieuwe berg verscheen ineens. niemand had hem ooit eerder gezien. was daar dan altijd mist? wat beweegt er op de helling. hoe kom je er? · tand-des-tijds-arts : het verschijnsel dat je tandarts bijzonder snel lijkt te verouderen (omdat je hem of haar maar één keer per jaar ziet) · regent : in de regen draal ik; ik sta ergens bij stil, en denk na en dwaal af · serapias lingua : gewone tongorchis; twee of drie origami-vormige roze bloemen waaruit een bordeaux-rode tong steekt · the multiplication of labour · wat ons mensen maakt · pas : als je geen haast meer hebt zie je de verslaving van de haast; maar dat geldt haast voor alle verslavingen; dat je ze haast herkent als je er vanaf bent · realisme : een bijzondere vorm van abstracte kunst · lang · telkens : · konrad lorenz : gedragskundige bioloog; degene die mij heeft mij geleerd dat ook dieren voelen, denken en communiceren (dat kunnen delen) · apostolisme : schilderkunstige school waarin met elke weergegeven lijn een apostel verschijnt; gebaseerd op het oudchristelijke thema van de zeventig apostelen uit lukas 10:1 "en na dezen stelde de heere nog andere zeventig, en zond hen heen voor zijn aangezicht, twee en twee, in iedere stad en plaats, daar hij komen zou. 2 hij zeide dan tot hen: de oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige; daarom, bidt den heere des oogstes, dat hij arbeiders in zijn oogst uitstote. 3 gaat henen; ziet, ik zend u als lammeren in het midden der wolven. 4 draagt geen buidel, noch male, noch schoenen; en groet niemand op den weg" · the mass of man lead lives of quiet desperation : henry david thoreau, walden · multiplication of labour : als techniek je mogelijkheid geeft meer dingen in dezelfde tijd, waar leidt dat dan toe? · little things : it has long been an axiom of mine that the little things are infinitly the most important ~arthur conan doyle, sherlock holmes, a case of identity · failed state : landen waar de extended familie net zo belangrijk zijn als het gezin zijn ook de landen waar de corruptie groot is; als de baan van je neef belangrijker is dan het functioneren van een organisatie · het schilderboek van ferdinand peer : de kunst van het begrijpen en het begrijpen van de kunst · astrid : nieuwe meteorologische eenheid (@) het aantal mm neerslag dat per uur valt; op dit moment regent het hier 3@; dat betekent dat er krokodillenvijvers op de boswegen ontstaan · regent : in de regen draal ik; ik sta ergens bij stil, en denk na en dwaal af · b·ontwikkeling : nog steeds gaat het bij mensen over sex, bontmantels, mooie stenen om de hals en gezelligheid; net als in de ijstijd · boeddhisme : lijden volgt uit begeerte maar die verdwijnt door de realiteit te aanvaarden: pijn is pijn; fijn is fijn; nu is nu; maar het mooie van dit leven is toch juist beleven en voelen; leef je nog als je dat mist? of is dit juist boeddhisme? · il faut cultiver notre jardin : je sais aussi qu'il faut cultiver notre jardin. vous avez raison, dit pangloss; car, quand l'homme fut mis dans le jardin d'éden, il y fut mis ut operaretur eum, pour qu'il travaillât; ce qui prouve que l'homme n'est pas né pour le repos ~voltaire, candide · ineens zie ik dat de wereld en mijn ziel één zijn : tegelijkertijd hoor ik de wiekslag van twee overvliegende raven · het schilderboek van ferdinand peer : over de samenhang der dingen; over fourier; fase; getal; kunst en werkelijkheid; over samenhangende willekeur; klonterende kanskantelingen; en optelbare taal en beeldende evidentie · zwaartekracht : is de belangrijkste natuurkracht. hierdoor ontstond onze wereld. daarom brandt onze zon en geven de wolken regen. het is de traagheid van het bestaan, het antwoord van de natuur op de wilgedreven krachten · vijgenjam : 3kg schoongemaakte vijgen, sap van 1 citroen tot moes koken, eventueel fijnstampen, 2kg suiker erbij en inkoken tot de rimpelproef slaagt · rimpelproef : als een beetje jam op een gekoeld bordje na een minuut rimpelt er als je er tegen aan drukt is het tijd om de jam in potten te doen · where on the face of the earth can we find a spot on which close investigation will not discover signs of that endless cycle of change, to which this earth has been, is, and will be subjected? : charles darwin, a naturalist's voyage round the world · oppervlak : in de spiegel van de ruis ziet de mens de werkelijkheid en de werkelijkheid de mens · alle hazelaarhout is krom. omdat het een struik is en geen boom. dus zijn er alleen takken die schuin hangen en nooit een rechte stam · in het verhaal van de verloren bijl hoort de rede over de woede thuis · re:volver : een regisseur (type almodovar) ontdekt dat er van een belangrijk vroeg werk van hem van 20 jaar geleden geen enkele kopie meer is. zelfs het (zeer ingewikkelde) scenario dat hij geschreven heeft is er niet meer. (de backup van zijn oude mac was onleesbaar). alleen een poster is er nog. is de film er ooit geweest? obsessief hergroepeert hij de oude cast en crew om met hem deze film te recreeren. tijdens het maken komen dingen boven de acteurs verwijten de maken dat hij toen ook al niet wist wat hij deed. de oorspronkelijke film lijkt op zabriskie point: een harde zakenvrouw moet weer hippie spelen, een inmiddels omgebouwde transsexueel speelt zichzelf toen hij nog niet zo ver was · van de ene op de andere dag liggen alle bladeren van alle m a n n e t j e s v a r e n s plat. de hele winter waren ze groen en gezond en ineens is dat voorbij. om plaats te maken voor nieuwe scheuten en tegelijk concurrentie in de naaste omgeving af te dekken? · wees : wie je bent · diegenen : streven wegens lijfsbehoud ook naar diversiteit en variatie. niet alleen zijn ze selfish er is ook een streven naar verandering. omdat de wereld verandert moeten ook de genen veranderen. wie niet streeft naar verandering houdt op. dus altijd zijn er varianten. soortbehoud is variantbehoud · specialisatie : in onze samenleving wordt alles uitgespecialiseerd; zaken gescheiden die eigenlijk bij elkaar horen; kunsten en religie tot werk en lichamelijke oefening; ervaring wordt ersatzt door sport, spel en amusement: alles wordt afgescheiden · in een schrift met oneindig veel tekens zijn alle teksten één teken lang · muggen liggen eieren in elke plas of pot met wat water /pakketjes die als kleine schuitjes drijven op het wateropvlak /tim · opeens liggen de bladeren van de mannetjesvaren plat. ruimte voor nieuwe scheuten en tegelijk de concurrentie in de omgeving af te dekken? · tak/ taxus/ de boom waar bogen van werden gemaakt/ toxon/ grieks voor boog/ bow/ engels voor tak en boog/ en dan scheut/ een schot maar ook een jonge tak/ een shoot · een koelkast waarin de zonnewarmte direct de absorptievloeistof koelt ... de ammonia indirect (via een secundair circuit van vloeistof met een radiator in de zon) of direct verwarmen met zonnewarmte · overbodige meervoudige bijvoeglijke naamwoorden · het dekselse probleem : is er een duurzaam doe-het-zelf-alternatief voor de klik-draai-dekseltjes? de fabrieksmatige verrotten zo snel · geheim : elk recept heeft tenminste één magisch ingrediënt · het ontbrekende principe van de evolutie · alle wegen leiden naar drome · paniekknoop : of hangmatknoop; halve knoop (als veterstrikken); losse eind strak trekken; losse eind onder de vaste kant door en een lus in de halve knoop leggen en de knoop vasttrekken · probeer niet te zijn wie je was of wilt zijn maar wees wie je bent · orde volgt vanzelf · het samen vallen van de zwaarte · ontsnapping : iedereen kan alles begrijpen; als je iets niet snapt is dat omdat de uitleg niet compleet is of de achtergrond niet opgehelderd; begrip ligt niet in het vermogen van de ontvanger maar in de kunde van de zender; de ontvanger moet wel zijn vooroordelen kunnen loslaten · we wachten op de ontdekking van het kansdeeltje · god in de diepste gedachten : de storm van onbegrijpelijke maar aanwezige gevoelens is het voor de rede ondoordringbare domein van de driften die het daarom het god noemt · gefundenes fressen · agfa : de partizaan wist alleen dat ze agfa heette want dat stond achter op de foto. ze was niet van hier. die wenkbrauwen, die volle lippen · partizanenkoorts, silvus bitte · judaspenning : heb je nog van die geile blaadjes? vroeg mijn oma. mijn vader kreeg een rood hoofd. nou en óf! hij verstopte ze op zolder maar ik wist precies waar ze lagen.—die blaadjes die zo rammelen en die zo mooi in het droogboeket staan, zei oma na de lange stilte—oh judaspenning! · borrelpraat : dat je in het geruis en geborrel van een beek stemmen te hoort; en zingen en lachen · paniek in de dauw · de traagheid van het bestaan · de bergen achter de bergen · het beleefde leven · het schrift ontcijferd · de wereld bestaat uit details · de leidse sarcofaag · afdaling : door het dikke wolkendek ontwaarden we de eerste teekenen der beschaving dier wilden · language of nature : william carew hazlitt over mechel de montaigne: "a man of genius belongs to no period and no country. he speaks the language of nature, which is always everywhere the same" · dichting : spelen en schuiven met symbolen, grammatica en conventie; dat is voor mij de essentie van kunst · oorspronkelijk : de kunstenaar gaat naar de oorsprong: hoe zat het ook alweer? waarom doe ik dit? · aquarium : kleine spiegelwereld; gene zijde; geluidloos, behalve het gebrom van de pomp; samen met mijn vader modderkruipers zoeken; de geur van stopverf; het gevoel van rietvoorn; waterpest en hoornblad; zag ik net een zoetwaterwalvisje? · boerenkater : pas als de man over het prikkeldraad stapt en over de dijkweg naar het dorp wandelt besluiten de overige twee hem te volgen. de drie mannen worden bekeken door een zwartwitte boerenkater, die helemaal aan de andere kant van het veld zit · argandse lamp : ook quinqué; een lamp met holle lont waardoor lucht stroomt met nagenoeg optimale en dus rook- en reukloze verbranding. ooit bedoeld voor walvisolie; zou de lamp ook werken met een plantaardige olie? · exposition de mon âme : tentoonstelling van mijn ziel · het boek le cocq, bert schierbeek · aquarium : kleine onderwaterwereld. spiegelwereld. gene zijde en geluidloos. behalve het gebrom(p) van de pomp. samen met mijn vader naar stekelbaarzen en modderkruipers zoeken. de geur van stopverf, het gevoel van voorntjes. waterpest en duizendblad. zag ik net een zoetwaterwalvisje? · de zeventig apostelen : stroming in de schilderkunst waarbij met elke lijn die geschilderd wordt een nieuwe apostel verschijnt; gebaseerd op het oudchristelijke thema; vooral in het late werk van ferdinand peer komt het thema vaak terug (Lukas 10:1 En na dezen stelde de Heere nog andere zeventig, en zond hen heen voor Zijn aangezicht, twee en twee, in iedere stad en plaats, daar Hij komen zou. 2 Hij zeide dan tot hen: De oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige; daarom, bidt den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote. 3 Gaat henen; ziet, Ik zend u als lammeren in het midden der wolven. 4 Draagt geen buidel, noch male, noch schoenen; en groet niemand op den weg) · het gewicht van onuitgesproken zaken · kunstwerk : zowel boodschap als grammatica; taal en verhaal in één; je kijkt ernaar alsof het de werkelijkheid is. (wat het ook is) · ervaring : alleen de directe en onmiddellijke ervaring telt; alles wat je van anderen leert moet je zelf zien; dit weet ik uit eigen ervaring · schoorsteen : er komt rook uit de top van de berg: ook reuzen hebben het koud; kom je dichterbij blijkt het vuur uitgemaakt en zijn alle sporen verdwenen · epponiem : woord waarin een eigennaam zit en lijkt op een bestaand woord zoals annalogie en theologie · antropos : installatieconcept. in ruis lost ruimte op. stilstaande ruis en bewegende ruis (waar iemand voorbij liep) uit de ruis staat de antropos (de mensgod) op · antropisch principe : geen verklaring van al het zijnde maar een valkuil voor de menselijke onderzoeker. una trampa! · anna fylaksy : schone dame uit het diepe woud met dodelijke wespentaille · anguis fragilis : hazelworm; pootloze hagedis; knippert dus met de ogen (slangen doen dat niet); eet naaktslakken dus vriend van de tuinman; vaak te vinden in mierenhopen · angst : als oorzaak van het zelfbewustzijn, het subject (kierkegaard?); maar ook dieren kennen angst · ana perez ventura : beeldend kunstenaar, musica. santiago de compostela, paris. indrukwekkend abstract, repetitief werk · allium ursinum : daslook. op vochtige kalkhoudende grond. eetbaar. ook op fontebona · alles : is een uitzondering · animal : we are conscious of the animal within us, which awakens in proportion as our higher nature slumbers. it is reptile and sensual, and perhaps cannot be wholly expelled; like the worms which, even in life and health, occupy our bodies. possibly we may withdraw from it, but never change its nature ~walden, thoreau · aandacht : het vermogen details waar te nemen · aire de cuaresma : warme wind uit zuiden in de weken voor pasen · alas de cuervo : letterlijk 'ravenvleugels'; de opa van victor gaf er die naam aan; kersantiet, jabbro-dioriet; plutonisch gesteente; hard en zwart; bij lozana in piloña · alfabetiseren : kennis presenteren aan de hand van de lettervolgorde van het titelwoord. volgens ernest brehaut, de biograaf van laatantieke encyclopedist isidorus van sevilla, uitgevonden door de romein verrius flaccus · worries : "consequently, from the very advent of agriculture, worries about the future became major players in the theatre of the human mind" · yuval noah harari, sapiens · in de benen · cambio de sentido · tijdreiziger : dat je te snel reist zodat je eerder aan de volgende kunt beginnen en meer afstand kunt afleggen; maar je ziet niets en beleeft niets want je bent al bezig met het volgende transport · de geest staat nooit stil : steeds staart ze naar zichzelf vanaf de andere kant; hier en dan weer daar; ze wil haar schaduw vastpennen en verdergaan; maar dat gaat niet · centraal station : de trein wisselt dichter op de lijn van gevels, een lichte topzware zwenking, trager gevolggevend een nadering; momenten: toendra's, van reflectie en afwending; dan ogen kijken door de gevelwand in de mijne tussen de vensters staren twee ogen; er zweeft wat rook; beleefd onbegrip, door de reizigster trekken mijn ogen de zwarte stenen tussen de witte kozijnen scherper; een flinke wollen kabeltrui heb ik aan; ik kijk niet naar u; ik kan mij niet verraden. mijn nek zit op slot in normaal gedrag; in haar hoofd schieten ramen langs, een zichtbaar kenmerk door herhaling, vele ruiten worden er één vol koestering, een klein ovaal kozijn. dan de donkere stationsoverspanning, bevrijdt van het kader van de donkere haarlok waar lang de amsterdamse school · klankum : zou er, analoog aan licht, ook een kwantumeffekt in bijvoorbeeld geluidsgolven zijn? hoe zou dat er uitzien, hoe zou dat klinken? · oppervlak : in de spiegel van de ruis ziet de mens de werkelijkheid · en de werkelijkheid de mens · endless cycle of change : where on the face of the earth can we find a spot on which close investigation will not discover signs of that endless cycle of change, to which this earth has been, is, and will be subjected? ~charles darwin, a naturalist's voyage round the world · covadonga : van 'cova dominica': cueva de la señora; de grot waar pelayo maria zag die hem de overwinning beloofde op de moren; de belangrijkste toeristische trekpleister van asturias voor spanjaarden omdat daar volgens de legendes de reconquista begon · el tío con el mazo : de man met de hamer; van pedro delgado; maar had die het niet van gerrie kneteman? · anabo : enabio; inabiu; genista legionensis; endemische vlinderbloemige van de cordillera cantábrica; zeer geschikt om een vuur mee aan te maken; rond teverga heet het piorno · houdbaar : hoe minder eiwitten hoe beter houdbaar het gerecht ~vuistregels van silvus bitte · kapper van egteren : in de oorlog werkte ik als jonge knecht op de boerderij van hulsbergen. nu hadden ze daar ook vaak onderduikers. en af en toen kwam kapper van egteren langs om ze te knippen. op een gegeven moment werd er op de deel een onderduiker geknipt door de kapper toen de politieagent uit wapenveld aan kwam fietsen. de onderduiker zweette peentjes maar niemand deed wat. de agent kwam op de deel, groette iedereen en pakte zijn hengel die hij daar onder het dak bewaarde. de onderduiker wist het niet maar die agent was ook goed en wist van de onderduikers. later hebben we er nog vaak hartelijk om gelachen ~fré nitrauw · spoon boy : do not try and bend the spoon. that's impossible. instead... only try to realize the truth. neo: what truth? spoon boy: there is no spoon. neo: there is no spoon? spoon boy: then you'll see, that it is not the spoon that bends, it is only yourself ~the matrix · communicatie : iets gemeenschappelijk maken; is niet hetzelfde als grammatica; je kunt heel goed gedachten overbrengen met fout taalgebruik en slechte spelling. maar als de ontvanger niet je wíl begrijpen gaat het ook met correcte grammatica en spelling niet gebeuren · iedereen kan alles begrijpen : als je iets niet snapt is dat omdat de uitleg niet compleet is of de achtergrond niet opgehelderd; het begrip ligt niet in het vermogen van de toehoorder maar in het vermogen van de uitlegger; de toehoorder moet wel zijn vooroordelen kunnen loslaten · awake : to be awake is to be alive. i have never yet met a man who was quite awake. how could i have looked him in the face ~walden, henry david thoreau · meeldauwbestrijding : echte meeldauw, powdery mildew, erysiphales, podosphaera xanthii, behandelen met verdunde melk. het gaat om de eiwitten van de melk; valse meeldauw, downy mildew, oomycetes, geen bestrijding behalve vocht weghouden zodat de lucht kan circuleren ~wikipedia · schilderboek van ferdinand peer : het begrijpen van de kunst is de kunst van het begrijpen · annalogie : als een mooie vrouw net zo mooi is als iets anders dat dan weer net zo mooi is als een mooie vrouw; zoals een mooie dageraad; annalogie is een voorbeeld van een #epponiem · kvademecum : kanton bubahsky's vademecum: alleen maar vermoedens, ideeën en gedachten · afstand : de ruimte tussen twee dingen; een maat voor energieverschil; bestaat afstand wel op kwantumniveau? actio in distans · hee : zelfs de meest triviale waarneming kan leiden tot een fundamentele en revolutionaire natuurkunde · martin van buren : was born in kinderhook, new york to a family of dutch americans; his father was a patriot during the american revolution. he was raised speaking dutch and learned english at school, making him the only u.s. president who spoke english as a second language ~wikipedia · a multitude of laws : often only hampers justice, a state is best governed with few laws that are rigidly administered · rené descartes · peasant' revolt of 1381 : when adam delved and eve span, who was then the gentleman? ~john ball · nothing perishes in this world : but things merely vary and change their form. to be born means simply that a thing begins to be something different from what it was before; and dying is ceasing to be the same thing ~pythagoras, lyell, principles of geology · toe-stand : (eng) een hash van de nieuwe toestand die zich verhoudt tot de hash van de vorige toestand; dus een reeks heeft een hash; de reeks wordt gemodificeerd; de nieuwe hash heeft een relatie met de oude hash en de modificatie · generaal pardon : was verheugd zijn oude strijdmakker generaal alcazar weer in de armen te sluiten; samen konden ze de hele wereld aan · chayote : sechium edule; iets tussen een komkommer en een aardappel in; van de komkommerfamilie; alles eetbaar: vruchten, bladeren, shoots, wortelknol · gehoor : als je ouder wordt ben je beter in staat de omgevingsgeluiden op te merken tussen het rumoer van pratende mensen · crataegus : meidoorn, hawthorn, thornapple. bladeren jong te eten en thee van te maken. van de vruchtjes kan gelei worden gemaakt. bread and butter of the poor · heling : alleen het lichaam zelf kan zich genezen; tot nog toe kan de dokter je hooguit wat oplappen; echte geneeskunde helpt het lichaam zichzelf te genezen; homeopathie en immunotherapie zijn pogingen in die richting · actio in distans · hoe hoort het eigenlijk? : sommige mensen beschouwen de werkelijkheid alleen door de kennis van een ander, de autoriteit; een kunstenaar kijkt zelf · de kunst van het begrijpen : soms begrijp je iets niet omdat het probleem waarvoor het idee een oplossing is je niet duidelijk wordt · el perro del ortolano : ni come, ni deja comer · wedervaren : de ervaring fysieke werkelijkheid wordt gedefinieerd door de beperkingen van de waarnemer; bestaat tijd wel op de manier zoals wij haar ervaren? · natuurwetten bestaan niet : er bestaat heel veel niet · het verheugde landschap : dat je een plek al herkent zelfs als je van een heel andere kant komt · animal : we are conscious of the animal within us, which awakens in proportion as our higher nature slumbers. it is reptile and sensual, and perhaps cannot be wholly expelled; like the worms which, even in life and health, occupy our bodies. possibly we may withdraw from it, but never change its nature ~walden, thoreau · animal : the animal, the imaginary, the symbolic and the real ~john coberco · quisio : pen-gat-scharnier voor een deur; 'poner alquien de su quisio' of zoiets ~cesar · latijnse logica : de kogels die gevonden worden in de eikestammen die colina betrekt uit noordfrankrijk stammen nog uit de eerste wereldoorlog; daarom is het goedkoop; omdat het de zagen kapot maakt; maar heeft colina dan wel een oplossing? nee, hoezo? ~cesar · mein gott ciska · luister en huiver · par temps de pluie · jan pak de leuning · manometer · poleia : via wim; maar wat betekent het ook alweer? · de biologische evolutie is bij mensen allang vervangen door een culturele; de hardware wordt alleen maar goedkoper; omdat het niet meer hoeft · eeuwige groei : over de economie van de groei en de toenemende bevolking; het pyramidespel; henk sneevliet, malthus, club van rome en de foute propaganda van de "groene revolutie" * · ruzie : in een gemeenschap krijg je altijd ruzie; zo ontstaan de nieuwe vormen, omdat de een zich afzet tegen de ander · afwezigheid : het principe van de evolutie bij uitstek. want er is geen heersend principe. overlevers overleven omdat ze niet in de weg zitten · afstemming : als ik goed luister kan ik de stemmen van mijn vader en mijn moeder onderscheiden in mijn hoofd. welke gedachten meer van hem en welke gedachten meer van haar. maar kan ik daar weer in ook nog de stemmen van mijn opa's en mijn oma's herkennen? · afstapelen : de stapel afwas zodanig herstapelen dat het minder lijkt en je weer een dag kunt wachten · afstand : bestaat afstand wel? energie (massa/ruimte) heeft afstand nodig; afstand in potentie. afstand is ruimte tussen het een en het ander. meet je altijd vanaf de massa: er is geen andere afstand. energie wordt alleen gebruikt als er afstand wordt afgelegd. afstand wordt afgelegd als energie verbruikt wordt. ruimte is afstand in verschillende richtingen. is kritiek in het energieverhaal: is er afstand in 4d? anders in ieder geval aan in 3d: soms is de weg in 4d korter dan in 3d. anders was er geen 4d · afrikaans hoekje : vergeten stukjes rommelig land. zoals daar bij de haven in enkhuizen. met veel werkelijkheid en geen regelgeving · afschrijving : dat je door de rijksbelastingen geacht wordt dingen weg te gooien na een aantal jaar en niet om ze te repareren en zo lang mogelijk te houden is stuitend: de afschrijving als basis van de kapitalistische economie en de wegwerpmaatschappij · æther : is de tangentiale imaginaire ruimte, het tegenovergestelde van ruimte. uit de puntmassa stroomt de aether de ruimte in. continu krimpt de ruimte en groeit de æther · adoquín cespéd : grastegel. ruwbetonnen tegels met gaten erin waardoor het gras groeit. 2 euro per tegel, 4 tegels per meter. zelf maken mbv een molde (gietvorm) · eva : twee gewone komen mensen bij elkaar en door allerlei lijnen in de afkomst krijgen ze een bijzonder kind omdat het dezelfde genen heeft als de allereerste homo sapiens vrouw · achter de bergen : liggen nog meer bergen, even aan het zicht onttrokken, waar een verborgen weg naar toe loopt · aceñas de olivares : rijtje mooie watermolens in de rivier bij Zamora; om olijven te persen · © 1999-2019 kanton bubahsky